Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Λευκάδας

Ορίστηκαν από το Δήμαρχο Λευκάδας Κώστα Αραβανή οι θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι:

-Ρόκκος Στυλιανός του Δημητρίου – Θεματικός Αντιδήμαρχος και Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Καρυάς – Σφακιωτών

-Βικέντιος Νικόλαος του Γεωργίου – Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων

-Καρτάνος Ιωάννης του Ευσταθίου – Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου

-Σώλος Φώτιος του Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Καλάμου – Καστού

– Ζωή Σκιαδά -Αντιδήμαρχος Κοινωνικών  Δομών

– Ελευθέριος Αραβανής- Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Προμηθειών

-Σπυρίδων Καρβούνης- Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Έργων