Ενημέρωση για το LEADER

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

 

Ο Δήμος Μεγανησίου προσκαλεί τους κατοίκους σε ενημερωτική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ( Άξονας 4 του ΠΑΑ- Αλέξανδρος Μπαλτατζής).

 Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολιτισμού του Γυμνασίου- Λυκείου (Σπαρτοχώρι) την Κυριακά 16 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00.

 

Στην συνάντηση θα αναπτυχθούν από Στελέχη της Ο.Τ.Δ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε αναλυτικά οι όροι και οι  προϋποθέσεις του Τοπικού Προγράμματος και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

                                                                            Από το Δήμο