Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011
Με μια Λευκή ψήφο (ΑΝΑΣΑ – Θ. Γαλιατσάτος), το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων
Νήσων αποφάσισε τη Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Το έργο της Επιτροπής
Α. Στον Τομέα του Τουρισμού

1.    Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με
τον ΕΟΤ και τους δήμους της Περιφέρειας.
2.    Παροχή γνωμοδότησης για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης.
3.    Κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης
υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον
Τουρισμό.

Β. Στον Τομέα του Πολιτισμού

1.    Συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας και συμμετοχή
σε προγράμματα που αυτοί εκπονούν.
2.    Υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.
3.    Οργάνωση από κοινού με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή τους στους νέους.
4.     Θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που
επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
5.    Σύσφιξη σχέσεων της Π.Ι.Ν. με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

Γ. Στον Τομέα του Αθλητισμού

1. Υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τον Υπουργείο Πολιτισμού
και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με
άλλους φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικών φορέων της Π.Ι.Ν. και των δήμων.
3. Άσκηση εποπτείας επί των Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των
αρμοδίων υπουργείων.

Μέλη της Επιτροπής

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης,
ενώ τα τακτικά μέλη είναι:
Από την πλειοψηφία:

ΤΑΚΤΙΚΑ                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΤΣΙΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                           ΚΑΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                   ΚΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                           ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΜΑΛΙΑ                                         ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ                                        ΚΑΤΑΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΟΥΖΗ ΤΖΟΓΙΑ                                         ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  ΛΟΥΒΡΟΥ ΑΛΙΚΗ
Από την παράταξη «Ιόνιο Αρχιπέλαγος»
Τακτικά μέλη: Δαγκλή Ανδρομάχη, Βλάχος Άγγελος, Γεωργάτος Διονύσιος, με
αναπληρωματικό μέλος τον Καρύδη Γιώργο.

Από την παράταξη «Επτανησιακή Αναγέννηση»
Τακτικά μέλη: Αγαλιανός Γιάννης, Πουλιέζος Δημήτρης, με αναπληρωματικά μέλη τον
Καλούδη Γιώργο και Φόρτε Γεράσιμο.

Από την παράταξη «ΑΝ.Α.Σ.Α.» ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Από την παράταξη «Αριστερή Κίνηση Ιονίου» ο Σωτήρης Βλάχος.

Σημειώνεται ότι η παράταξη «Αντικαπιταλιστική Αριστερά» δε δέχτηκε συμμετοχή της
στην Επιτροπή.