Τελευταία η Λευκάδα στην ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ

Άρθρο του Γιώργου Κούρτη

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Πλαίσιο Σχεδίου Αναφοράς) είναι ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εθνική συμμετοχή που ξεκίνησε το 2007 και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2013, αν και συνήθως παίρνει παράταση ενός έτους για την ολοκλήρωση του. Έχουν περάσει ,δηλαδή, τέσσερα χρόνια απ’ όταν ξεκίνησε. Έχουμε διανύσει περισσότερο από τον μισό  χρόνο που υπάρχει  στην διάθεση μας για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ.

 Την ευθύνη τώρα έχει   η αποκεντρωμένη διοίκηση Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου  – Ιονίου και από 30-06-2011 η αιρετή Περιφέρεια. Οι Αιρετές Περιφέρειες αναλαμβάνουν το σύνολο της διαχείρισης  των πόρων των αξόνων προτεραιότητας του  Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη βάση της «Επιχειρησιακής Συμφωνίας Υλοποίησης», που θα συναφθεί με το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν..

Οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι στην πραγματικότητα οι μόνοι που έχει η χώρα μας διαθέσιμους για αναπτυξιακά έργα. Έτσι, γίνεται κατανοητό  ότι πρέπει να υπάρξει σωστή επιλογή των έργων και έγκαιρος προγραμματισμός.

Για την Λευκάδα αλλά και για την Ελληνική περιφέρεια το ΕΣΠΑ είναι η τελευταία ευκαιρία για να χρηματοδοτηθούν βασικά έργα υποδομών και η Λευκάδα επένδυσε πολλές προσδοκίες και ελπίδες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα κανένα νέο έργο για την Λευκάδα δεν έχει ενταχθεί . Αυτό γιατί δεν υπάρχουν ώριμες μελέτες για να ενταχθούν έργα στο ΕΣΠΑ Ενταγμένα είναι μόνο  ελάχιστα τα οποία είναι έργα Γέφυρες από το Γ ΚΠΣ .Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι είναι έργα που έχουν ολοκληρωθεί πριν από μερικά χρόνια και δεν υπήρχαν χρήματα να πληρωθούν οπότε μεταφέρθηκαν στο ΕΣΠΑ..

Το συνολικό ύψος του προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  είναι 303.000.000 ευρώ ,από τα οποία , σύμφωνα με τα στοιχεία που ανάφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπύρου στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου που έγινε στην Ζάκυνθο στις 27 Απριλίου, έχουν ενταχθεί τα 208.150.599 ευρώ, (δηλαδή το 68,7% του συνολικού ύψους του ΕΣΠΑ), έχουν συμβασιοποιηθεί μόνο τα 149.587.583 ευρώ ( ποσοστό 49,4%), ενώ οι πληρωμές είναι  78.957.982 ευρώ ( ποσοστό 26,1%). Δηλαδή έχει συμβασιοποιηθεί το 50% του προγράμματος και έχει πληρωθεί το ένα τέταρτο.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραμμα δεν έχει πετύχει τους στόχους του και έτσι τα Επτάνησα έχουν στερηθεί σημαντικά οφέλη.

Ακόμα σύμφωνα με τα στοιχεία που ανάφερε ο κ. Σπύρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο  η Κέρκυρα έχει εντάξει 32 έργα με Προυπ. 63.358.866 ευρώ, από τα οποία υλοποιούνται τα 28, η Κεφαλονιά 10 έργα με Προυπ. 33.195.070 ευρώ και υλοποιούνται τα 5 ,η Ζάκυνθος 7 έργα  με προυπ. 29.832.430 ευρώ και η Λευκάδα 5 με Προυπ. 1.795.442 ευρώ απ’ τα οποία τα 2 είναι έργα γέφυρες από το Γ ΚΠΣ και συγκεκριμένα το έργο Βελτίωση Περιφερειακής οδού Γύρας με προυπ 782.055 ευρώ και το έργο Ανάπλαση-αναστύλωση λαογραφικού Μουσείου Ορφέα με προυπ 773.388 ευρώ. Και αν τα υπολογίσουμε με ποσοστά η Κέρκυρα το 49,5% των ενταγμένων έργων, η Κεφαλονιά το 26%, η Ζάκυνθος το 23% και η Λευκάδα μόνο το 1,5% του προγράμματος.

 Ο τύπος στη Ζάκυνθο έγραψε μετά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: «Σημειωτέον ότι για πρώτη φορά μπορούμε να παρηγορούμαστε ότι από τελευταίοι στη λίστα έχουμε καταταγεί τρίτοι, μετά την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, αφού μας εκτόπισε από την πάγια θέση μας η Λευκάδα, η οποία έχει καταστεί ο ουραγός του προγράμματος. Φυσικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν πατώσαμε εμείς, αλλά η Λευκάδα. Εμείς ανεβήκαμε μία θέση και είμαστε δεύτεροι από το τέλος. Μεγάλη πρόοδος! Μπράβο μας και εις ανώτερα!»

Στην συνεδρίαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου έγινε ενημέρωση απ’ τον Περιφερειάρχη κ. Σπύρου ότι είναι νέα  έργα προς ένταξη για την Λευκάδα ο  Δίαυλος Λευκάδας με 25 εκατομμύρια ευρώ, ο Περιφερειακός Λευκάδας με  2 εκατομμύρια ευρώ, ο Εγκάρσιος  άξονας (Πλατύστομα- Καρυά – Ασπρογερακάτα – Αγ. Νικήτας)  με  7 εκατομμύρια ευρώ και το Νοσοκομείο Λευκάδας με 36 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα αξιολογείται το έργο Εξοπλισμός νοσοκομείου Λευκάδας με 120 χιλιάδες ευρώ.

Αυτό ,αν πραγματοποιηθεί, αποτελεί θετική εξέλιξη και ασφαλώς με την ένταξη αυτών των έργων η Λευκάδα θα έχει πετύχει  σημαντικούς στόχους. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται δουλειά. Δουλειά και συνεργασία.

 Όμως, παραμένει αβέβαιη η τύχη άλλων σημαντικών έργων όπως  το Θέατρο Λευκάδας,  το Τουριστικό Αγκυροβόλιο Βασιλικής, ο δρόμος  Βασιλική – Αγιοφύλι – Αμμούσω, η  Παράκαμψη Καλαμιτσίου, οι Λιμενικές Εγκαταστάσεις στο Δ. Ελομμένου (Περιγιάλι – Μεγάλο Αυλάκι – Νυδρί), το Αλιευτικό Καταφύγιο Πόρου, ο Απαγωγός λυμμάτων – ΒΙΟΚΑ – Λευκάδας στον τελικό αποδέκτη ,η Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Νικιάνας – Σωτήρω – Επισκόπου – Λυγιάς – Καρυωτών  , η Αποχέτευση  Καρυάς και Σφακιωτών ,τα έργα Ύδρευσης , η  σύνδεση Εξάνθειας με Επαρχιακό δρόμο Δρυμώνα – Αγ. Νικήτα, , η βελτίωση δρόμου Χορτάτα – Εγκλουβή – Βαυκερή, η βελτίωση  δρόμου Κομηλιό – Δράγανο – Αθάνι, ο δρόμος  Αθάνι – Αγ. Πέτρος ,ο  νέος δρόμος  Φτερνό – Ρούδα, έργα στα μικρά νησιά (Μεγανήσι, Κάλαμος και Καστός)  κ.α. Έργα για τα οποία δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά για μελέτες.

Το Πρόγραμμα είναι  ανταγωνιστικό και υπάρχει περίπτωση η περιφέρεια να πάρει ή και να χάσει πόρους προς τις γειτονικές Περιφέρειες.

Το 2011 είναι καθοριστική χρονιά τόσο για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, όσο και για την άμεση διοχέτευσή τους στην ελληνική αγορά. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, ιδίως στον εκσυγχρονισμό της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει το ΕΣΠΑ «πολιορκητικό κριό» απέναντι στην οικονομική κρίση και προσπαθεί η απορρόφησή του να αυξηθεί έως το τέλος του χρόνου. Μόνο με συνεργασία και προγραμματισμό θα οδηγηθεί η Λευκάδα στην ανάπτυξη.

Η  μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», σε συνδυασμό με την ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης του ΕΣΠΑ, αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για την Αυτοδιοίκηση. Η δουλειά της Αυτοδιοίκησης  δεν είναι μόνο να διεκδικεί αλλά και να αξιοποιεί  τις ευκαιρίες που υπάρχουν καταθέτοντας  ώριμα έργα προς χρηματοδότηση.