Κλείνουν τα ολοήμερα στην επαρχία;

Λιγότερα ολοήμερα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν το επόμενο έτος σε απομακρυσμένες περιοχές και σε νησιά, καθώς το υπουργείο Παιδείας θέτει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για τις σχολικές μονάδες που έχουν μέχρι έξι οργανικές θέσεις.

Όπως αναφέρει «Το Έθνος», με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Εύης Χριστοφιλοπούλου τονίζεται ότι για να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες μονάδες σε ολοήμερη βάση θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον 60 μαθητές στο σχολείο.
  • Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του προγράμματος να είναι 15 μαθητές.
  • Στα δημοτικά σχολεία με ολοήμερο θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση.
  • Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους με σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων του.

(Πηγή: www.tanea.gr)