Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβούλιου Ιονίων Νήσων στις 22 και 23 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδριάζει στις 22 και 23 Οκτωβρίου, στην Κέρκυρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων θα συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Οκτωβρίου, στις10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).

 

Ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση 22 Οκτωβρίου

Δέκα είναι συνολικά τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξης της συνεδρίασης, που θα γίνει το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης, Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Επικαιροποίηση της 110 – 11 /2010 Απόφασης Π.Σ. σχετικά με τη λύση και την εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Κεφαλονιάς & Ιθάκης με την επωνυμία ΑΝ.Ε.Κ.Ι Α.Ε. ΟΤΑ και απόφαση για την μεταφορά προσωπικού της ΑΝ.Ε.Κ.Ι. ΟΤΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και κατάταξή του σε προσωποπαγείς θέσεις στην Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 3ο: Πολιτιστικές – Αθλητικές – Τουριστικές Εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 4ο: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου «Δρόμος Καραβόμυλου – Αγ. Ευφημίας επί της επαρχιακής οδού 26.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 5ο: Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής άρθρου 68 Π.Δ/τος 30/96 ( Κ.Ν.Α).

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης, Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: Ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 5***** αστέρων, δυναμικότητας 99 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 30.315,00τ.μ. στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών θέση «ΛΑΝΤΖΕΣ» Χλωμού Δήμου Κερκυραίων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, της εταιρείας Α.Ξ.Τ.Ε. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ι. Μαλακάσης.

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην ανανέωση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων, μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών σε «Θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες» και αλλαγή επωνυμίας του φορέα, μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών, στη θέση «Όρμος Γλύκα», Νήσου Οξειάς Εχινάδων Νήσων, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας του φορέα «TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ε.Π.Ε».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση έγκρισης διορθωμένων κτηματολογικών πινάκων & διαγραμμάτων της απαλλοτρίωσης του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 10ο: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Περιφερειακού ΚΕK Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου και Τμ. Δ.Β.Μ. Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Δ. Μυλωνάς.

Θέματα ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Κυριακής 23 Οκτωβρίου

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013’.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην πρόσκληση 39 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013″, Άξονας Προτεραιότητας 06 «Ψηφιακή Σύγκλιση &Επιχειρηματικότητας Ιονίων Νήσων».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην πρόσκληση 30΄ με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιρετών Περιφερειών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 4ο: Καλάθι αγροτικών Προϊόντων – Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ηλίας Μαλλιάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Μερική Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Κεφ/νίας Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχη, Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης για την αναπαραγωγή του υπάρχοντος διαφημιστικού υλικού.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Ακύρωση μη εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων Οικ. Έτους 2010.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 9ο: Φθινοπωρινές αθλητικές εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 10ο: Συνδιοργάνωση θεατρικής Παράστασης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Δ. Μυλωνάς.

 

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα