Ψηφιακές Υπηρεσίες Πολιτισμού – Τουρισμού της Περιφέρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα

Υποβολή πρότασης για «Ψηφιακές Υπηρεσίες Πολιτισμού – Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», με πέντε εφαρμογές, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

    Tην εξουσιοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013» – «Ψηφιακή Σύγκλιση &Επιχειρηματικότητας Ιονίων Νήσων», ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, Χρήστου Σκούρτη.

 

 Περιγραφή των προτεινόμενων έργων

 

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Πολιτισμού – Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

 

Το συγκεκριμένο έργο έχει σαν στόχο την ποιοτική παροχή δεδομένων στους επισκέπτες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο σκοπός είναι να βρίσκονται συγκεντρωμένες και διαθέσιμες σε έναν συγκεκριμένο χώρο του Διαδικτύου, όλες οι πληροφορίες που είναι σημαντικές τόσο για τον υποψήφιο επισκέπτη, ο οποίος ετοιμάζεται να διαμορφώσει το πρόγραμμα των διακοπών του αλλά και για τους υφιστάμενους επισκέπτες, που επιθυμούν να έχουν τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση σε προτάσεις αξιοποίησης τους χρόνου τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα νησιά της Περιφέρειάς μας.

Μέσα από το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται η πληροφόρηση και προβολή καθώς και η δημιουργία ψηφιακού θεματικού και χωρικού δικτύου, δια μέσου της χρήσης ειδικού portal, εξειδικευμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών αλλά και της κεφαλαιοποίησης παλαιότερων εφαρμογών (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 3Ι 2000-2006).

Το προτεινόμενο έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.450.000,00, χωρίς ΦΠΑ και πρόκειται να υποβληθεί με 3 ξεχωριστά υποέργα.

 

Υποέργα

«Πολιτιστική & Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

 

H προτεινόμενη πολιτιστική και τουριστική πύλη θα αφορά αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων γενικά ως σύνολο, αλλά και κάθε Περιφερειακής Ενότητας ξεχωριστά.

Ενδεικτικές κατηγορίες πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται είναι οι εξής: Ιστορία, Γεωγραφία, Τοπολογία, Ήθη- Έθιμα- Παραδόσεις, Τοπία- Αξιοθέατα, Νέα, Εκδηλώσεις, Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού-Πολιτισμού, πολιτιστικοί χώροι, αθλητικά γεγονότα, αγροτικά προϊόντα, κ.α.

Στόχος του έργου θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης, η οποία θα υποστηρίζει και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενδιαφερόντων για όλες τις δυνητικές μορφές τουρισμού (θεματικός) που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην επικράτεια της Περιφέρειας.

Η υποστήριξη και η ενθάρρυνση της δράσης περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη, αισθητικά σύγχρονη και ελκυστική παρουσίαση όλων των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, το κέρδος χρόνου εξυπηρέτησης για το χρήστη από τη συγκεκριμένη πύλη, τη δυνατότητα χάραξης προσωπικής τουριστικής διαδρομής και αποθήκευσής της.

Η δυνατότητα της Πύλης να δημιουργήσει ένα νέο κανάλι πληροφόρησης, με αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, θα συμβάλει στην τόνωση των διαφόρων μορφών τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν και στην προσέλκυση ευρύτερης βάσης αποδεκτών.

Πρόκειται, επίσης, να περιλαμβάνει τη δυνατότητα δημιουργίας φόρουμ διαδικτυακών συζητήσεων, δυνατότητα προώθησης θέματος προς συζήτηση,  τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου προφίλ χρήστη για ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις παραμέτρους του ενδιαφέροντός του, τη δημιουργία ηλεκτρονικής, on-line βιβλιοθήκης θεμάτων.

Επιπλέον, προβλέπεται ο σχεδιασμός μίας ολοκληρωμένης και επιστημονικά άρτιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του πολιτιστικού υλικού της Περιφέρειας και, ταυτόχρονα, η δυνατότητα εγγραφής κάθε πολιτιστικού φορέα σε ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο (δημιουργία μητρώου πολιτιστικών φορέων της ΠΙΝ).

Τέλος, η Πύλη θα είναι τουλάχιστον 5γλωσση, με δυνατότητα να μεταφρασθούν οι πληροφορίες που θα υπάρχουν και σε άλλες γλώσσες.

Η Πύλη θα κατασκευασθεί με κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά ούτως ώστε κάθε εντεταλμένος υπάλληλος των υπηρεσιών πληροφορικής, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, να μπορεί να επικαιροποιήσει ή να τροποποιήσει τα δεδομένα που θα υπάρχουν στην πύλη,  με εύκολο τρόπο.

«Εικονική περιήγηση στα Νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Καινοτομία 3Ι 2000-2006 είχε αναπτυχθεί το έργο της Ψηφιακής Κέρκυρας (Digital Corfu), ένα έργο που χαρακτηρίσθηκε επιτυχημένο για τον καινοτόμο χαρακτήρα του και για τη χρησιμότητά του, που έδινε τη δυνατότητα στο χρήστη του Διαδικτύου να περιηγηθεί εικονικά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, γνωρίζοντας τη φυσιογνωμία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την τουριστική υποδομή μέσα από ένα ρεαλιστικό αλλά συνάμα εντυπωσιακό μέσο.

Στο παρόν υποέργο, προτείνεται η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μίας αντίστοιχης μορφής έργο που θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο του γεωγραφικού χώρου των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, προβλέπεται η δημιουργία αντίστοιχου αριθμού πανοραμικών απεικονίσεων. Τα απεικονιζόμενα σημεία μπορεί να είναι αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία, σημεία φυσικής ομορφιάς, παραδοσιακοί οικισμοί, παραλίες, αλλά και έθιμα, πολιτισμικά δρώμενα, στιγμές από την καθημερινή-παραδοσιακή ζωή του τόπου κ.α. Κάποιο σημείο μπορεί να προβάλλεται από περισσότερες πανοραμικές απεικονίσεις, δημιουργώντας μια εικονική περιήγηση.

Αποτελεί κοινή πρακτική, πριν από την επίσκεψη ενός τουριστικού προορισμού να ανοίξουμε ένα τουριστικό οδηγό, να δούμε τους χάρτες και να διαβάσουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως: καταλύματα, χώροι ανάπτυξης, οργανωμένες παραλίες, λιμάνια, νοσοκομεία, φαρμακεία, ταχυδρομεία, εκκλησίες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα, κ.α.. (“σημεία ενδιαφέροντος POI” (Points of Interest)), το οποίο και αποτελεί φυσικό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, του παρόντος υποέργου.

 

Ο προτεινόμενος αριθμός σημείων που θα απεικονισθούν είναι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 800 σημεία ενδιαφέροντος (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος καθώς και ένας μικρός αριθμός σημείων για τα μικρότερα νησιά (Καστός, Κάλαμος, Διαπόντια). Ειδικά για την Κέρκυρα μπορούν να αξιοποιηθούν και οι υφιστάμενες απεικονίσεις του ιστορικού κέντρου που βρίσκονται στη διάθεση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

Η εφαρμογή στηρίζεται στη χρήση πανοραμικών απεικονίσεων 360 μοιρών και τεχνολογιών εικονικής περιήγησης. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να επιλέξει από τον χάρτη ή από θεματικούς καταλόγους ένα από τα διαθέσιμα σημεία της πόλης και με ένα click να μεταφερθεί εικονικά εκεί, αφού στην οθόνη του υπολογιστή του θα βλέπει ότι θα έβλεπε αν στεκόταν στο σημείο αυτό. Με το ποντίκι μπορεί να στρέψει το εικονικό του βλέμμα σε κάθε σημείο ή να μεγεθύνει κάποια λεπτομέρεια που τον ενδιαφέρει. Επιπρόσθετα, με ένα click σε κατάλληλο σημείο μπορεί να μετακινηθεί στον χώρο, ανοίγοντας την πόρτα ενός ναού ή ξεκινώντας την εικονική επίσκεψη του σε ένα μουσείο. Με τον τρόπο αυτό η δικτυακή πύλη προσφέρει την δεύτερη καλύτερη εμπειρία, μετά φυσικά από την επίσκεψη στον πραγματικό χώρο. Κάθε σημείο πανοραμικής απεικόνισης θα συνοδεύεται από επεξηγηματικό κείμενο στα ελληνικά, καθώς και τη μετάφραση του στην αγγλική γλώσσα.

H εν λόγω εφαρμογή θα είναι μέρος της πολιτιστικής και τουριστικής Πύλης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υποέργο 1) και θα είναι συμβατή τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές της πύλης όσο και με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ανάδειξης του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της Π.Ι.Ν. (υποέργο 3).

 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Ανάδειξης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

 

   Σκοπός της εφαρμογής είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε γεωγραφικές και περιγραφικές πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου σε όλους τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες, προκειμένου να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω διασύνδεσης (link) στην προτεινόμενη πολιτιστική και τουριστική πύλη (υποέργο 1). Οι υφιστάμενοι αλλά και εν δυνάμει επισκέπτες, θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης της Περιφέρειας, κάνοντας κλικ σε μια διασύνδεση, να μεταβούν στην εφαρμογή π.χ www.visitionian.com και να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο περιεχόμενο.

Έτσι θα μπορούν να προσδιορίσουν τα αξιοθέατα τα οποία θέλουν να επισκεφτούν, και γενικά να έχουν πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες σε ένα περιβάλλον προσομοιώσεων και  ρεαλισμού που συντίθεται με χρήση προηγμένων τεχνολογιών και μεθοδολογίας.

Στο προτεινόμενο έργο θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει ένα δισδιάστατο (2D) και τρισδιάστατο (3D) διαδικτυακό Σύστημα Διάχυσης Εικονικά Ανεπτυγμένου Φυσικού Χώρου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βασισμένο σε Ψηφιακό Υλικό υπερ-υψηλής ευκρίνειας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 Μετάπτωση όλων των θέσεων των πολιτιστικών και τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, καθώς και σημαντικών πληροφοριών για αυτά (περιγραφές, εξοπλισμός, ώρες λειτουργίας, φωτογραφίες κ.λπ).

 Μετάπτωση τουριστικών και ιστορικών διαδρομών σε δυναμικούς χάρτες και εμπλουτισμός τους με φωτογραφίες και βίντεο από τα σημαντικότερα σημεία τα οποία συναντά ο επισκέπτης σε αυτές – Εικονική περιήγηση και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

 Οργάνωση, αξιοποίηση και γεωγραφική απεικόνιση του περιεχομένου (εικόνες – βίντεο) που υπάρχει για την περιοχή, που θα παραχθεί πρωτογενώς και που βρίσκεται διαθέσιμο σε δημοφιλείς πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου (flickr, Wikipedia κ.α.) καθώς και στα αρχεία της Περιφέρειας και το οποίο αφορά σε φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την τουριστική και πολιτιστική προβολή της Περιφέρειας.

 Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης «τράπεζας» φωτογραφιών και βίντεο, από διάφορες χρονικές περιόδους για τα σημαντικότερα σημεία της Περιφέρειας, στην οποίο μπορούν ενεργά τόσο οι πολίτες όσο και οι επισκέπτες της περιφέρειας να προσθέτουν το δικό τους υλικό, εμπλουτίζοντας τη βάση με υλικό που έχουν στη διάθεσή τους.

 Δημιουργία εφαρμογών οι οποίες θα είναι εν μέρει διαθέσιμες και μέσω κινητών ή άλλων έξυπνων συσκευών και θα επιτρέπουν στους πολίτες και τους επισκέπτες να έχουν μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη πρόσβαση στο πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο της Περιφέρειας

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει επίσης τις εξής ενέργειες:

 Αξιοποίηση επίκαιρου ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου, ενημερωμένου κατάλληλα, ώστε να παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα χωρικά στοιχεία και πληροφορίες που προσδιορίζουν τις θέσεις των εγκαταστάσεων τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 Συλλογή και οργάνωση των απαραίτητων περιγραφικών στοιχείων και πληροφοριών σε Γεωγραφικά Ενεργοποιημένες Βάσεις Δεδομένων, κατάλληλες για τη δημιουργία εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

 Συλλογή, οργάνωση και αξιοποίηση μέσω κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες, βίντεο) του φωτογραφικού υλικού που βρίσκεται διαθέσιμο σε δημοφιλείς πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου (flickr).

 Δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών το οποίο συνδυάζοντας κατάλληλα τις υπάρχουσες χωρικές και περιγραφικές πληροφορίες θα αρχειοθετεί, απεικονίζει και διαχειρίζεται συνδυαστικά όλα τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη εφαρμογή, τελευταίας τεχνολογίας (state of the art), η οποία θα χρησιμεύει ως «ομπρέλα» όλων των φορέων που λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αυτό σημαίνει ότι εκτός του υλικού που θα ενσωματωθεί σε αρχική φάση, θα μπορούν οι φορείς και ιδιώτες (με τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή από την Περιφέρεια), να ενσωματώνουν στην εφαρμογή επιπρόσθετο υλικό (π.χ. πληροφορίες για επιχειρήσεις ή φωτογραφίες από επισκέπτες), καθιστώντας την, έναν υπερπλήρη τουριστικό οδηγό.

Το υπερ-υψηλής ευκρίνειας χαρτογραφικό υπόβαθρο αποτελεί από μόνο του μία δράση τουριστικής προβολής, καθώς επιτρέπει στο χρήστη της εφαρμογής να δει τον τόπο που πρόκειται να επισκεφθεί με εντυπωσιακή λεπτομέρεια, σχεδόν σα να βρίσκεται ήδη εκεί.     Τέλος, κρίνεται σκόπιμο, το έργο να περιλαμβάνει και εργασίες εκπαίδευσης του μονίμου προσωπικού αλλά και συντήρησης του έργου, ώστε να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας να τροποποιεί και να επικαιροποιεί τα δεδομένα αυτόνομα και μετά τη λήξη του έργου.

 

«Ατομικός  Ξεναγός»

 

   Το έργο του «ατομικού ξεναγού» είναι μια εφαρμογή – υποδομή με την οποία ο χρήστης μπορεί να δέχεται ψηφιακά πληροφόρηση, σε επιλεγμένα τουριστικά και πολιτιστικά σημεία που τον ενδιαφέρουν. Ο στόχος είναι να επιλεγούν ορισμένα σημεία, περίπου 60 σταθμοί (με ένα έως τέσσερα σημεία σε κάθε σταθμό), στα τέσσερα μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας, για τα οποία θα παρέχεται επιτόπια ηλεκτρονική ξενάγηση.

Ο χρήστης/ επισκέπτης εφόσον έχει μαζί του το κινητό του, το μικρό του notebook, android η κάποιο κινητό νέας γενιάς, πηγαίνοντας κοντά στο μνημείο / χώρο ενδιαφέροντος  ανοίγει την λειτουργία wi-fi και τότε βλέπει το όνομα του μνημείου ή τον τίτλο «Ξεναγός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Με το που πατάει πάνω του, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί στο ιντερνέτ, ανοίγει μια σελίδα στο κινητό του που τον κατευθύνει με πολύ απλά βήματα. Σε ελάχιστο χρόνο μπορεί ο χρήστης να διαβάσει ένα κείμενο για τον χώρο/μνημείο/κτίριο, να δει φωτογραφίες, να δει βίντεο, ή συνδέοντας τα ακουστικά με το κινητό του ή την ανοικτή ακρόαση να ακούσει πληροφορίες για το σημείο ενδιαφέροντος. Έχει επίσης τη δυνατότητα να κατεβάσει στο κινητό του αρχείο πληροφόρησης για το κινητό του αν θέλει να το ξαναδεί αργότερα.

Μετά από το τέλος της ξενάγησης ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ένα από τα επόμενα (κοντινά) σημεία τα οποία θα παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Αν ο χρήστης επιλέξει ότι θέλει να επισκεφθεί ένα από αυτά τα σημεία τότε θα του δίνονται πληροφορίες για το πώς θα πλησιάσει στο συγκεκριμένο αξιοθέατο. Οι πληροφορίες αυτές, και ανάλογα πάντα με την περίπτωση, θα περιέχουν ένα χάρτη με χαραγμένη την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Στην χαραγμένη πορεία θα υπάρχουν και σημεία ελέγχου της διαδρομής (π.χ. στο σημείο Β της διαδρομής θα δείτε το Δημαρχείο όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα).

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου είναι 340.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

 

«Σχεδιασμός και Διαμόρφωση Μουσικού Αρχείου, Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης Ιονίων Νήσων»

 

Η μουσική πληροφόρηση στα Ιόνια Νησιά μπορεί να αποτελέσει σημαντικότατο όχημα τουριστικής προβολής. Η μουσική πληροφόρηση εκφράζεται από τις φιλαρμονικές, τις χορωδίες και τα μουσικά σωματεία, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ζώσας μουσικής παράδοσης του συνόλου των Ιονίων Νήσων.

Το μουσικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο εντοπίζεται σε αυτούς τους φορείς, είναι σημαντικότατης ιστορικής και πολιτισμικής αξίας και θα αποτελέσει τη βάση του πληροφοριακού υλικού του Μουσικού Αρχείου, Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης.

Αντικείμενα του Έργου αποτελούν:

1) η αρχειακή και βιβλιοθηκονομική επεξεργασία (επισήμανση, καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση) του σημαντικού αρχειακού και χρηστικού υλικού των μουσικών σωματείων των Ιονίων Νήσων

2) η οργάνωση των υπαρχουσών αρχείων και βιβλιοθηκών στα μουσικά σωματεία, τα οποία θα συμμετέχουν

3) η διαμόρφωση χώρου και υπηρεσιών μουσικής πληροφόρησης χρηστών (πολιτών, μουσικών, ερευνητών, κ.ά.) στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, με την παράλληλη δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας μουσικής πληροφόρησης,

4) η ανάδειξη του μουσικό-φιλολογικού περιεχομένου του μουσικού πληροφοριακού υλικού και των σχετικών με αυτό μουσικών σωματείων, με την έκδοση ειδικά σχεδιασμένων μονογραφιών.

Το Μουσικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης θα έχει έδρα την Κέρκυρα και θα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, εντός και εκτός των γεωγραφικών ορίων των Ιονίων Νήσων. Η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών θα καταστήσει δυνατή όχι μόνο την πρόσβαση στο μουσικό πληροφοριακό υλικό προς κάθε ενδιαφερόμενο αλλά ταυτόχρονα θα αναδείξει και θα προωθήσει την έρευνα για τη ζώσα μουσική παράδοση αλλά θα προβάλει το σημαντικότερο ίσως «ζωντανό» πολιτιστικό κεφάλαιο της περιφέρειας.

Το έργο θα αποτελείται από την οργάνωση και τεκμηρίωση του μουσικού υλικού των σωματείων των Ιονίων Νήσων, την ψηφιοποίηση μουσικού ιστορικού και χρηστικού μουσικού υλικού, την ανάπτυξη λογισμικού ψηφιακού αρχείου και βιβλιοθήκης και τις εκδόσεις- μονογραφίες για κάθε μουσικό σωματείο.

 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου είναι 300.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.