Δρομολόγια F/B για την Παρασκευή 28 Οκτώβρη

Η Ιόνιος- Μεγανήσι Ναυτική Εταιρεία ανακοίνωσε ότι για την ημέρα της Εθνικής Επετείου θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω δρομολόγια:

Νυδρί                                               Βαθύ                                        Σπήλια

09:00                                               09:30                                          –

16:00                                                   –                                                16:25