Αποφάσεις 12ης και 13ης Συνεδριάσης Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 12ης και 13ης Συνεδριάσης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγανησίου, 8ης και 30ης Οκτωβρίου 2011

Κατεβάστε και δείτε τις αποφάσεις της Δ.Σ. στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μεγανησίου