Σαλαβρίχες, σκουτρινέλες και λοιπά… σερπετά της Λευκάδας

Ο τίτλος είναι κομματάκι…μεγανησιώτικος, αφού «σαλαβρίχες» λέμε στο νησί τις σαύρες, αν και μερικοί ονομάζουν έτσι μόνο εκείνες τις μεγάλες και πράσινες (σκουτρινέλες). Τα δε «σερπετά», έχουν μια μικρή αύξηση (το σίγμα εννοώ), ίσως επειδή δεν περιλαμβάνουν μόνο τα φίδια!

Από εργασία του Β. Χονδρόπουλου  με τίτλο «Μια λίστα των ελληνικών ερπετών» (A checklist of the Greek reptiles» (1983), για τον τομέα Ζωολογίας του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζουμε τις σαύρες και τα ερπετά που η εργασία εντοπίζει στην Λευκάδα (μεταξύ άλλων περιοχών).

Cyrtodactylus kotschyi turcicus

Αυτό πρέπει να’ ναι από κείνα τα μικροσκοπικά που χώνονται μέσα στις λιθιές.

Tarentola mauritanica mauritanica

 

Ετούτο το σαμιαμίδι μάλλον είναι της οικογένειας που κυκλοφορεί μέσα στα σπίτια και μας λέγανε οι παλιότεροι να μην τα πειράζουμε γιατί φέρνουν καλοτυχία.

Anguis fragilis colchicus

 

Σαϊτούρι. Μην σκιαχτείτε όταν το δείτε. Αυτό σκιάζεται περισσότερο από σας και είναι και ακίνδυνο.

Ophisaurus apodus thracius

 

Ο Οφίσαυρος δεν μου λέει κάτι. Το αναγνωρίζει κανείς;

Ablepharus kitaibelii kitaibelii

 

Algyroides nigropunctatus

 

 

Lacerta trilineata trilineata

 

Κλασική περίπτωση σκουτρινέλας!

Podarcis taurica taurica

 

Κι αυτή γνωστή φυσιογνωμία μου φαίνεται…