Σύσκεψη στην Αθήνα για αναθεώρηση ΕΣΠΑ παρουσιά Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπ.Σπύρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Η προετοιμασία αναθεώρησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε συνάντηση εργασίας αύριο στην Αθήνα – Συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Σε συνάντηση εργασίας, που θα γίνει αύριο 13 Μαρτίου από τις 13.00 – 16.00, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα συμμετάσχει ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.
Αντικείμενο της συνάντησης είναι η προετοιμασία αναθεώρησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνάντησης θα συνεισφέρουν στην οριστικοποίηση από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των προτάσεων αναθεώρησης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του, ώστε να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.