Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επαγγελματικού και Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Μεγανησίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΜΕΓΑΝΗΣΙ                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      23/ 3 /2012

                                                                      Αρ.  Πρωτ. ……48……..

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η Πρόεδρος του σωματείου συμφωνά με τα προβλεπόμενα (αρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού) συγκαλεί Γενική Τακτική Συνέλευση την Κυριακή 01/04/2012 και από ώρα 15,00 στην αίθουσα πολιτισμού  του Δήμου Μεγανησίου στο Σπαρτοχώρι Μεγανησίου με θέματα.

1.Οικονομική τακτοποίηση μελών.

2.Ενημέρωση για ενέργειες συλλόγου.

3.Πλανόδιοι πωλητές.

4.Προτάσεις για δράσεις Συλλόγου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του.

5.Προτάσεις επαγγελματιών εν όψει της επερχομένης τουριστικής περιόδου.

6.Συζήτηση για πρόταση στο Δ.Σ. Δήμου Μεγανησίου για αλλαγή του τρόπου χρέωσης των λογαριασμών ύδρευσης.

7.Συζήτηση για την δημιουργία ιστοσελίδας.

 

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν σε αυτήν  το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου σε περίπτωση δε μη απαρτίας  η Γενική Τακτική Συνέλευση θα διεξαχθεί την ιδία ημέρα και ώρα την Κυριακή 08/04/2012 (άρθρο 10 παρ 4 του καταστατικού).

Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν την ετησία συνδρομή τους στον ίδιο χώρο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρουσία των μελών στην Γενική Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη.

 

Μεγανησι  23/03/2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΙΒΙΤΣΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ