Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων την προσεχή Παρασκευή και το Σάββατο στη Λευκάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Την προσεχή Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 16:00, στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση για τόπο συνεδρίασης επόμενου Π.Σ.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 2ο :Αποδοχή Διαπιστωμένων οφειλών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ΕΚΕΚ ΤΑΚ ΑΕ

Εισηγητής :Ο Πρόεδρος του Π.Σ., Χρήστος Άνθης

ΘΕΜΑ 3ο : 3η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΙΝ

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση φακέλου έργου της μελέτης «Μελέτη έργων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Ε.Ε.Λ. Πόλεως Ιθάκης»και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Π.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή

Εισηγητής :Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήριος Κουρής

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την δραστηριότητα «Επέκταση υφιστάμενου ξενοδοχείου 4**** με την επωνυμία ROBOLA BEACH ιδιοκτησίας Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις «Αφοι Κορωνάκη ΑΕ», δυναμικότητας 119 κλινών Ρόδα Καρουσάδων, θέση ροβολα της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ιωάννης Μαλακάσης

ΘΕΜΑ 6ο : Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου /δραστηριότητας « εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 149.455 τ.μ. ιδιοκτησίας «ΕΤΒΕ¨Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Λιβάδι «Ρόπα» Δ.Ε. Παρελίων στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ιωάννης Μαλακάσης

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τροποποίησης των υποέργων του έργου « Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών – τμήμα ΙΙ: ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ 8ο :  Ανάπτυξη και Διεθνής Αποκεντρωμένη Συνεργασία

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τροποποίησης των υποέργων του έργου» Παράκαμψη Αυλιωτών» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: .Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου

ΘΕΜΑ 10ο :Έγκριση ένταξης εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης λειτουργίας λιμένα «ΑΜΜΟΥ»Οθωνών προϋπολογισμού 17.600,00

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Σκούρτης Χρήστος

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση υποέργων του έργου «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής στη θέση Σπηλιά» της Π.Ε. Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Σκούρτης Χρήστος

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση παράτασης της υπ΄αριθμ. 1352/368/12-1-2012 σύμβασης για την καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση παράτασης της υπ΄αριθμ. 64253/19097/2011/2-1-2012 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 14ο : Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 207-19/2011 απόφασης του Π.Σ. μεταφοράς μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 15ο :Θέσπιση πάγιων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2012.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου, Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 16ο : Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων 13, 14, 15, 16

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Άνθης Χρήστος

ΘΕΜΑ 17ο: Συμπλήρωση της παρ. 8 του άρθρου 39 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μυλωνάς Διονύσιος

 

~~~

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων το προσεχές Σάββατο στη Λευκάδα

Το προσεχές Σάββατο 31 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση σχετικά με την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά για τους Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου

ΘΕΜΑ 2ο : «Παραχώρηση στον Δήμο Λευκάδας της εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Λευκάδας, που αφορούν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τουριστικής προβολής της Λευκάδας»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, Βερύκιος Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 3ο : Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης νέου οργανογράμματος ΥΠΠΟΤ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης με το φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου που αφορά την υλοποίηση με βάση το Ν. 3316/2005 των δύο μελετών με τίτλο «Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής» και «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 5ο : Κάλυψη εξόδων μετάβασης διακεκριμένου Κεφαλλονίτη μαθητή στη Αριζόνα των Η.Π.Α. σε κατασκήνωση αστροφυσικής.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάθεση παλαιού εξοπλισμού ( Μπουλντόζες, αυτοκίνητα κ.λ.π.) και ορισμός επιτροπής στον Σύλλογο «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός ( Συμφερουπόλεως)»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δράσεων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης « Μελέτη και εκτέλεση διάνοιξης δασοδρόμου Γ΄ Κατηγορίας Γύμνια – Μ. Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου, Περιοχής ΠΟΡΟΥ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής


ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

• Ψήφισμα για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Θεόδωρος Γαλιατσάτος

• Ψήφισμα συμπαράστασης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κλάδος

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Διον. Μυλωνάς


ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

• Ενημέρωση από την τουριστική έκθεση στην Αυστραλία

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Σκούρτης Χρήστος

• Ενημέρωση για οδηγίες ελέγχων αγοράς

Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, Μακρή Αμαλία