Ο «Ιούδας» για μια ακόμα χρονιά στην πυρά!

Το πατροπαράδοτο έθιμο του καψίματος του «Ιούδα» πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Μεγανήσι και μαγνήτισε τα βλέμματα ντόπιων και επισκεπτών.

Η άφιξη:

Ο «Ιούδας» αυτοπροσώπως:

Η προετοιμασία της πυράς:

Λαμπαρδίκα για τολμηρούς άλτες:

Και του χρόνου!