Οι Mr Highway Band ανοίγουν την συναυλία των Baby Woodrose στο Κύτταρο

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 21:00, Κύταρρο