Δρομολόγια E/Γ Ο/Γ Κάπτεν Αριστείδης

Από 01/01/2013 εώς 28/02/2013

 

F/B ΚΑΠΤΑΙΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΝΥΔΡΙ: 7.00, 13.00, 16.00

ΑΠΟ ΒΑΘΥ: 7.30, 13.30

ΑΠΟ ΣΠΗΛΙΑ: 16.30

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΝΥΔΡΙ: 9.00, 16.00

ΑΠΟ ΣΠΗΛΙΑ: 9.30, 16.30