Πρόσκλση ενδιαφέροντος «Πλους Οδυσσέας Μαρίνα» για κάλυψη θέσης γραφείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΛΟΥΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. αναζητά προσωπικό για την στελέχωση της θέσης εργασίας :

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ

Οι γενικές απαιτήσεις της θέσης είναι:

  • 8ωρη καθημερινή απασχόληση, συνεχούς ωραρίου
  • 12 μηνη σύμβαση εργασίας
  • Ασφάλιση εργαζομένου (Απαραίτητη προηγούμενη ασφάλιση)

Ειδικές απαιτήσεις:

  • Προηγούμενη εμπειρία σε οργανωτική θέση ή γραμματεία ή λογιστικό γραφείο
  • Άριστη γνώση Αγγλικών με πιστοποίηση FCE (Lower) και άνω
  • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με πιστοποίηση (Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά προτιμούνται)
  • Καλός Χειρισμός Η/Υ σε Διαδικτυακές εφαρμογές, Microsoft Office και Windows με πιστοποίηση (ECDL ή αντίστοιχο αποδεικτικό παρακολούθησης σεμιναρίων σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα βιογραφικά τους αναφέροντας το ενδιαφέρον για την θέση εργασίας στα γραφεία της ΠΛΟΥΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. στο  Τουριστικό Καταφύγιο Βαθέως, στον Κο. Ανδριώτη Ιωάννη, είτε να τα αποστείλλουν με email στην διεύθυνση ya@odyseasmarina.com , εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας.

 

 

ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.

Γιάννης Ανδριώτης

Διευθύνων Σύμβουλος