Στολισμός Επιτάφιου στο Σπαρτοχώρι

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)