Έκτροπα κατά την διαδικασία σφράγισης καταστήματος