Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECDL 

16/10/2013


ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Επανερχόμενοι σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας (29-06-2013), σας ενημερώνουμε ότι στο Νομό Λευκάδας και ειδικότερα στο Μεγανήσι, επανεγκρίθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης του έργου«Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο δεν είχε υλοποιηθεί, λόγω περιορισμένου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής.

Το πρόγραμμα με τίτλο: Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για δέκα οκτώ (18) άτομα, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μεγανησίου και το MASTER KEK θα υλοποιηθεί στο Μεγανήσι το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013.

Ο Δήμος Μεγανησίου, στη κατεύθυνση ενθάρρυνσης των κοινωνικών ομάδων (νέοι, γυναίκες, άνεργοι, ΑΜΕΑ κλπ) σε προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης υποστηρίζει ανάλογες δράσεις εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Το Πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα εάν λαμβάνουν ανεργία ή όχι, όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε πιστοποίηση επιπέδου ECDL.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 21-10-2013. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Αίτηση υποψηφίου

• Υπεύθυνη δήλωση

• Επικυρωμένη φωτοτυπία κάρτα ανεργίας

• Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

• Παραπεμπτικό σημείωμα από το ΚΠΑ

• Μία (1) μικρή φωτοτυπία

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου, πληρ. κα Ιωάννα Γαζή, τηλ. 2645361321 ή να επικοινωνήσουν με το MASTER ΚΕΚ στο τηλεφωνο: 2645029510.

Μεγανήσι 16-10-2013