Γενική Συνέλευση και Εκλογές στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας «ΤΑΟΛ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»

Κύριοι,

Μετά την με αρ. 2/10-1-2014 απόφαση του Δ.Σ του Αγροτικού Συν/σμού Λευκάδας «ΤΑΟΛ», καλούμε τους Αντιπροσώπους του Συν/σμού μας σε Γενική Συνέλευση στις 31-1-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ στο ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ στη Λευκάδα με θέμα:

«Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Συν/σμού».

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συν/σμούς …».

Οι αντιπρόσωποι θα φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα για να μην προκύψουν θέματα αναγνώρισής των από την Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 7-2-2014, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με το ίδιο θέμα, χωρίς νέα πρόσκληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΣ 31-1-2014 ΓΙΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΣΘΕ.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΙΚ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ

(Πηγή: www.kolivas.de)