Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την πρόσκληση του ΔΣ  (κάντε κλικ στο ενεργό τμήμα) για την Κυριακή το πρωί, ώστε να επαναληφθεί η ψηφοφορία για τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)