Ανακοίνωση Δήμου για το Κέντρο δια βίου μάθησης

kdvm

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ στο οποίο θα υλοποιηθούν δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
(Αναφορά στα προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην κυρία Λάζαρη Δήμητρα και στην κυρία Σπίγγου Γεωργία , στο Δημαρχείο Μεγανησίου

Τηλ.: 2645361321 & 6932468380

email: kdvm181@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής: Ανοικτή ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας