Ευχαριστήριο από το «Καρνάγιο” για την αρωγή στην πυρκαγιά