Ευχαριστήριο από το «Καρνάγιο» για την αρωγή στην πυρκαγιά