Αγιασμός Υδάτων στα Σπήλια

 

15826659

 

15826874

 

15894651

 

Βίντεο και Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)