Παρατημένα τα πάρκινγκ

ηφηφηφ

Καμία απολύτως μέριμνα δεν προσέξαμε σε μια πρόχειρη βόλτα στα πάρκινγκ των οικισμών.

Ειδικά στο Σπαρτοχώρι στο πάρκινγκ του περιφερειακού (αλλά και στο Βαθύ), όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, έχουν καταλάβει τις καίριες θέσεις… εγκαταλελειμμένα οχήματα! Αυτά που κυκλοφορούν κανονικά και πληρώνουν τέλη που θα παρκάρουν;

Δημιουργία εικόναςκλφγδφδφγξγξγθξθξ

Ένα άλλο πρόβλημα, όπως στο πάρκινγκ της εισόδου του Σπαρτοχωρίου (φωτό), αλλά και στα πάρκινγκ των υπόλοιπων οικισμών είναι ότι έχουν λογγώσει και απαιτείται άμεση αποψίλωση, για λόγους πυρασφάλειας εντέλει, αν όχι και για λόγους πρακτικούς και αισθητικούς.

γκθιγιιδγ

Ένας μήνας καλοκαίρι έμεινε…