Τα βίντεο από την 1η /2018 Συνεδρίαση του Δ.Σ. Μεγανησίου.

Μέρος Δεύτερο.