Βίντεο από το 2ο Δημοτικό Συμβούλιο 2018 (6/2/2018)

Βίντεο από την τελευταία (2η/2018) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης

1)Υποβολή πρότασης για αναβάθμιση των υποδομών πόσιμου ύδατος σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

2) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δήμων Μεγανησίου και Λευκάδος για την υποβολή της πρότασης.

3)  Συζήτηση για ανανέωση σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδος για την ύδρευση του Μεγανησίου.