Βίντεο από την 3η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Μεγανησίου. (Ύδρευση) 20/8/2018

Πρώτο Μέρος.

Μέρος Δεύτερο .

Μέρος Τρίτο   .