Βίντεο από την 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Μεγανησίου.

Μέρος Α’

Μέρος Β΄

Μέρος Γ’

Μέρος Δ’