Αναβίωση του Έθιμου Παραμονής Πρωτομαγιάς «Τα Βάζα» από τον Σύλλογο Γυναικών Μεγανησίου

Το Έθιμο Παραμονής Πρωτομαγιάς «Τα Βάζα» αναβίωσε ο Σύλλογος Γυναικών Μεγανησίου περνώντας και στα τρία χωριά.

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)