Δελτίο τύπου δήμου Μεγανησίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
*******************************************
Μεγανησιώτες,
σας ενημερώνουμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης » ΕΡΓΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5004012.
Ο Δήμαρχος Μεγανησίου κ Παύλος Δάγλας ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων κ Θεόδωρο Γαλιατσάτο και τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ
Θεόδωρο Χαλικιά.