Ανακοίνωση για την ανακαίνιση Ι.Ν.Αγ.Αποστόλων

Ὁ Ἐφημέριος καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Κατωμερίου εὐχαριστεῖ ὅσους εὐγενῶς συνεισέφεραν γιά τήν ἀντικατάσταση τῆς στέγης καί τήν ἐπισκευή – ἀνακαίνιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Κατωμερίου…

Γιά τήν ἀντικατάσταση τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί γιά τή γενικότερη ἀνακαίνιση του, συνεισέφεραν, ἀπό τοῦ ἔτους 2012 μέχρι καί σήμερα (Ἰούνιος 2018), οἱ ἐξῆς:

Πολίτης Γεράσιμος & Σταυρούλα, Λευκάδα – Κατωπόδης Σπυρίδων τοῦ Μιλτιάδη, Κατωμέρι – Δάγλα Βαρβάρα, Κατωμέρι – Θειακοδημήτρης Σπυρίδων & Ἄννα, Κατωμέρι – Αὐγερινός Γεώργιος & Εὐαγγελία, Κατωμέρι – Κονιδάρης Δημήτριος τοῦ Ἐπαμειν.,  Κατωμέρι – Μάντζαρης Δημήτριος & Αἰκατερίνη, Κατωμέρι – Πολίτης Θεόδωρος τοῦ Εὐτυχ., Λευκάδα – Πολίτης Σπυρίδων τοῦ Εὐτυχ., Λευκάδα – Ἀργύρης Γεώργιος, Σπαρτοχώρι – Πολίτης Γεώργιος (†) & Ἑλένη, Κατωμέρι – Πολίτης Ἠλίας τοῦ Παν., Κατωμέρι – Πολίτης Παναγιώτης, Κατωμέρι – Κατωπόδης Ἀντώνιος τοῦ Γεωργ., Νυδρί – Σύνδεσμος Ἀπανταχοῦ Μεγανησιωτῶν «Ὁ Μέντης» – Κατωπόδη Μαριγώ, συζ. Σταύρ., Σπαρτοχώρι – Δάγλας Παναγιώτης, Βριλίσσια – Θειακοδημήτρη Ἀγγέλω (†), Κατωμέρι – Δάγλας Γεράσιμος τοῦ Θεοδ., Κατωμέρι – Δάγλας Χρήστος τοῦ Γρηγ., Κατωμέρι – Μαρκεζίνης Χρήστος τοῦ Γερασ., Κατωμέρι – Δάγλα–Ζαμπέλη Σοφία συζ. Θωμᾶ, Ἠλιούπολη – Καββαδᾶ Ἐλευθερία, συζ. Γερασ., Κατωμέρι – Μάντζαρης Γεράσιμος (†) τοῦ Παν., Κατωμέρι – Μάντζαρη Εὐδοκία τοῦ Θεοδοσ., Αὐστραλία – Κατωπόδης Γεράσιμος & Σοφία, Ἀμερική – Δάγλας Γεράσιμος τοῦ Θεοδ., Αὐστραλία – Δάγλα-Ζαρκαδούλα Νίκη τοῦ Θεοδ., Αὐστραλία – Δάγλα-Σκλαβενίτη Στρατούλα, Σπαρτοχώρι – Δάγλα-Ἀθανίτη Ζαχαράτη τοῦ Παν., Σπαρτοχώρι – Κατωπόδης Βησσαρίων τοῦ Παν., Ἀμερική – Λαμπρινιάδου Κυβέλη, Κατωμέρι – Δάγλα Εὐσταθία, Κατωμέρι – Δάγλα Γιαννούλα (†) τοῦ Παν., Κατωμέρι – Δάγλα Ἀνθούλα, Κατωμέρι – Καββαδᾶς Φώτιος, Κατωμέρι – Δάγλα–Αὐγερινοῦ Ἑλένη, συζ. Κων/νου, Κατωμέρι – Μαρκεζίνη Λευκοθέα, Κατωμέρι – Αὐγερινός Γεράσιμος & Ζωή, Θεσσαλονίκη – Κατωπόδης Δημήτριος τοῦ Φωτ., Σπαρτοχώρι – Μπουλιέρης Σπυρίδων (†) & Αἰκατερίνη, Πάτρα – Κατωπόδης Μιλτιάδης, Κατωμέρι – Αὐγερινοῦ Εὐτυχία συζ. Βησσ. Κατωμέρι – Κατωπόδης Δημοσθένης, Βούλα Ἀττικῆς – Μάντζαρης Παναγιώτης τοῦ Ἀποστόλ., Ἀστακός Αἰτ/νίας- Δάγλας π. Νικόδημος ἀρχιμανδρίτης, Βύρωνας – Δάγλας Χαράλαμπος & Σταμάτα, Κατωμέρι – Καββαδᾶ Ἀμαλία τοῦ Γερασ., Κατωμέρι – Μάντζαρη Σταμούλα χα. Ἀναστ., Κατωμέρι – Κονιδάρης π. Γεράσιμος ἱερεύς, Κατωμέρι – Σουτόπουλος Ἀντώνιος & Κατωπόδη Σταμάτα – Δάγλα Ἀρετή χα. Ἀγγέλου, Πάτρα – Δάγλας Θεόδωρος & Μαυρέτα, Κατωμέρι – Δάγλα Εὐδοκία χα. Παναγ., Κατωμέρι – Κατωπόδη Βησσαρία, Κατωμέρι – Δάγλα Σοφία, Κατωμέρι – Δάγλα Φωτεινή, Κατωμέρι – Φίλιππα Παναγιώτα, Λευκάδα – Μαρκεζίνη Βασιλική χα. Ἀθαν., Κατωμέρι – Στεργιούλη Βασιλική, Ἰωάννινα – Μάντζαρης Κωνσταντῖνος, Ἀμερική – Κοντοπύργιας π. Θωμᾶς ἱερεύς, Ἅγιος Πέτρος – Μάντζαρη Μαρία, Κατωμέρι – Ἀθανίτης Ἀπόστολος, Σπαρτοχώρι – Δάγλα Χαρά, Κατωμέρι – Κατωπόδη-Ἀργύρη Γεωργία, Σπαρτοχώρι – Κατωπόδης Παναγιώτης & Εὐτυχία, Κατωμέρι – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Πειραιᾶς – Δάγλα-Μαρκεζίνη Φωτεινή, Κατωμέρι – Ἀργυρός Θεόδωρος τοῦ Κων/νου, Κατωμέρι – Κανέλλος Εὐάγγελος & Γιαννούλα, Κατωμέρι – Δάγλας Παναγιώτης, Κατωμέρι – Δάγλας Σπυρίδων, Ἀθήνα – Δάγλα Βησσαρία, Κατωμέρι – Θειακοδημήτρης Δημήτριος καί Ἑλένη, Κατωμέρι – Δάγλας Γεράσιμος τοῦ Γρηγ., Κατωμέρι – Μάντζαρη Ἑλένη χα. Γερασ., Κατωμέρι – Κατωπόδη Εὐαγγελία συζ. Σπυρ., Κατωμέρι – Δάγλας Ἀπόστολος, Αὐστραλία – Δάγλας Σπυρίδων, Αὐστραλία – Ἀρώνης π. Εὐάγγελος, ἱερεύς, Κατωμέρι – Κατωπόδης Β. Κωνταντῖνος, Κατωμέρι – Αὐγερινοῦ Δήμητρα, Αὐστραλία – Κανέλλος Ἰωάννης, Κατωμέρι – Πολίτης Νεκτάριος (†), Κατωμέρι – Ζαβιτσάνος Ἀπόστολος, Σπαρτοχώρι – Μάντζαρη Δήμητρα, Γερμανία – Κονιδάρη Σοφία συζ. Ἰωάνν., Σπαρτοχώρι – Φερεντίνου Μαρία, Σπαρτοχώρι – Κονιδάρη Μαυρέτα τοῦ Γερασ., Βαθύ – Ροδοσθένους Παναγιώτης, Κύπρος – Μάντζαρη– Κονιδάρη Γιάννα, Σπαρτοχώρι – Κατωπόδης Διονύσιος, Πάτρα – Καββαδᾶ-Σολδάτου Ἀναστασία, Σπαρτοχώρι – Κατωπόδη Μαριάν-θη συζ. Σπυρ., Κατωμέρι – Δάγλα-Ἀργύρη Σταθούλα, Σπαρτοχώρι – Καββαδᾶς Ἀθανάσιος, Βουλευτής Ν. Λευκάδος – Λογοθέτη – Πολίτη Ἀγγελική, Σπαρτοχώρι – Δάγλας Σπυρίδων τοῦ Μιχ. – Κονιδάρη Μαριάνθη χα. Σπυρ., Βαθύ – Χατζηαθανασίου Δημήτριος, Ἀθήνα – Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Λαμία – Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν, Σέρρες – Ἱερά Μητρόπολις Μυτιλήνης, Μυτιλήνη – Ἱερά Μητρόπολις Σερβίων, Κοζάνη – Κατωπόδης Ἐλευθέριος, Κατωμέρι – Δάγλας Νεκτάριος, Μεγαλόπολις – Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, Λευκωσία – Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, Κύπρος – Γκίζας Βασίλειος, Ναύπακτος – Ἱερά Μητρόπολις Νικοπόλεως, Πρέβεζα – Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς, Σπάτα – Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ, Περιστέρι – Ἱερά Μητρόπολις Δράμας, Δράμα – Ἱερά Μητρόπολις Θηβῶν & Λεβαδείας, Λιβαδειά    – Ἱερά Μητρόπολις Κερκύρας & Παξῶν, Κέρκυρα – Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, Κηφισιά – Ἱερά Μονή Πανορμίτου, Σύμη – Ἱερά Μητρόπολις Καισαριανῆς, Καισαριανή – Βλαντής Ἀντώνιος, Σπαρτοχώρι – Κονιδάρη Μερόπη, Πειραιάς – Μάντζαρη Μοσχονίκη, συζ. Γεωργ., Κατωμέρι – Μάντζαρη–Περδικάρη Μαρία, Λευκάδα – Πολίτη Χριστίνα συζ. Δημ., Κατωμέρι – Δάγλας Στέφανος τοῦ Ἀνδρ., Κατωμέρι – Αὐγερινοῦ-Καββαδᾶ Δήμητρα συζ. Εὐστ., Κατωμέρι – Αὐγερινός Δημήτριος, Κατωμέρι – Δάγλας Χρήστος τοῦ Θεοδ., Κατωμέρι – Πάλμου Χαρά χα. Στεφ., Βαθύ – Σκλαβενίτης Σπυρίδων τοῦ Δημ., Βαθύ – Δάγλα Εἰρήνη, χα. Σταύρ., Κατωμέρι – Μάντζαρης Γρηγόριος τοῦ Ἰωάνν., Ἀθήνα – Δάγλα Παναγιώτα, συζ. Ἰωάνν., Κατωμέρι – Πολίτης Γεράσιμος καί Ξανθή, Κατωμέρι – Καββαδᾶς Γεώργιος, Κατωμέρι – Γαζῆς Δημήτριος, Νυδρί – Πάλμος Κωνσταντῖνος & Παναγιώτα, Κατωμέρι – Αὐγερινός Ἠλίας, Κατωμέρι – Ἱερά Μητρόπολις Ἰλίου, Ἴλιον – Κατωπόδης Βησσαρίων τοῦ Ἀνδρ. – Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος π. Θεόφιλος – Σιντίκοβα–Κονιδάρη Ἑλένη, Σπαρτοχώρι – Δάγλα Θεοδώρα, συζ. Πανολ., Κατωμέρι – Κανέλλου Παναγιώτα, συζ. Λάμπρ., Κατωμέρι – Καββαδᾶ-Πολίτη Μαυρέτα, συζ. Σπυρ., Σπαρτοχώρι – Δάγλα–Μελᾶ Σταμάτα, Λευκάδα – Μάντζαρη Ἀνθή τοῦ Ἀποστ., Ἀθήνα – Κατωπόδης Ἄγγελος τοῦ Ἀριστ., Νυδρί – Κακλαμάνης Ἀθανάσιος, Κατωμέρι – Πάλμου Ἑλένη συζ. Παναγ., Βαθύ – Δάγλα Παναγιώτα συζ. Φιλ., Κατωμέρι – Φερεντίνου Χρυσούλα, Σπαρτοχώρι – Μάντζαρης Σάββας, Κατωμέρι – Μάντζαρη Εὐδοκία τοῦ Ἀποστ., Κατωμέρι – Δάγλας Βησσαρίων & Παναγιώτα, Κατωμέρι – Σύλλογος Γυναικῶν Μεγανησίου «Η ΗΛΑΚΑΤΗ» – Μάντζαρης Εὐστάθιος, Πάτρα – Δάγλα Σταμάτα χα. Ἰωάνν., Κατωμέρι – Μάντζαρη Εὐγενία χα. Γερασ. – Μάντζαρη Εἰρήνη συζ. Χρήστου, Κατωμέρι – Δάγλας Ευάγγελος τοῦ Γρηγ., Ἀθήνα – Δάγλας Ἀριστείδης τοῦ Πανολ., Ἀθήνα – Βικέντιος Μιχαήλ, Λουτράκι – Μάντζαρη Ἀθανασία τοῦ Ἀντων., Κατωμέρι – Μάντζαρης Ἄγγελος, Κατωμέρι – Μάλαμας Ἀναστάσιος, Καναδᾶς.

Συνολικό συγκεντρωθέν χρηματικό ποσόν:  31.375,71  €

     Ἐπίσης -ἀντί στεφάνων- προσεφέρθησαν χρήματα (μέρος) ἀπό συγγενεῖς καί φίλους στή μνήμη τῶν κάτωθι κεκοιμημένων συνανθρώπων μας:

Χαραλάμπους Φ. Μάντζαρη (ἀπεβίωσε †2012) – Ξανθῆς Ἀρ. Καββαδᾶ (†2012) – Κωνσταντίνου Ἀνδρ. Δάγλα (†2012) – Εὐδοκίας Στεφ. Δάγλα (†2012) – Γερασίμου Παύλ. Δάγλα (†2012) – Ἀγγέλως Εὐστρ. Δάγλα (†2012) – Χριστίνας Ἀθ. Κανέλλου (†2012) – Βησσαρίωνος Ἰω. Αὐγερινοῦ (†2012) – Βασιλικούλας Νικ. Κατωπόδη (†2012) – Φωτίου Νικ. Μάντζαρη (†2012) – Σπυρίδωνος Ζ. Πολίτη (†2012) – Ἀποστόλου Ἔκτ. Μπουλιέρη (†2012) – Φωτίου Παν. Κατωπόδη (†2013) – Φιλίππου Σπ. Δάγλα (†2013) – Σπυρίδωνος Ἔκτ. Μπουλιέρη (†2013) – Παναγιώτου Ἰω. Πολίτη (†2013) – Βησσαρίας Χ. Δάγλα (†2013) – Ἀνδρονίκης Κ. Μάντζαρη (†2013) – Κωνστάντως Β. Κατωπόδη (†2013) – Ἀγγέλου Π. Δάγλα (†2013) – Γερασίμου Π. Μάντζαρη (†2013) – Βησσαρίας Παν. Μάντζαρη (†2013) – Παναγιώτου Μαρίν. Μαρκεζίνη (†2013) – Στέλλας Φωτ. Πολίτη (†2013) – Σοφίας Παντ. Δάγλα (†2013) – Σωτηρίου Π. Μάντζαρη (†2014) – Ἰσμήνης Ἀνδρ. Αὐγερινοῦ (†2014) – Ἀποστόλου Γερ. Κανέλλου (†2014) – Ἀργύρως Κ. Κανέλλου (†2014) – Διονυσίας Σπ. Κατωπόδη (†2014) – Ἀναστασίου Χ. Κατωπόδη (†2014) – Σταυρούλας Β. Κατωπόδη (†2014) – Ἀγγελικῆς Χρ. Κατωπόδη (†2014) – Νικολάου Στ. Καρδάση (†2014) – Πέτρου Π. Μάντζαρη (†2014) – Γεωργίου Παντ. Μαρκεζίνη (†2014) – Μαρίας Γερ. Καββαδᾶ (†2014) – Μηλιᾶς Νικ. Μάντζαρη (†2014) – Πόπης Γερ. Κανέλλου (†2015) – Πανολάμπρου Ἀρ. Δάγλα (†2015) – Ἀναστασίας Ἀρ. Δάγλα (†2015) – Γιαννούλας Π. Δάγλα (†2015) – Ἀγγέλως Ἀναστ. Θειακοδημήτρη (†2015) – Αἰκατερίνης Θ. Πολίτη (†2015) – Ξανθῆς-Χρυσάνθης Γερ. Πολίτη (†2015) – Μαριάννης Στρ. Δάγλα (†2015) – Παναγιώτου Δημ. Κανέλλου (†2015) – Ἑλένης Γ. Κατωπόδη (†2015) – Παναγιώτου Γερ. Σολδάτου (†2015) – Σπυρίδωνος Π. Μάντζαρη (†2015) – Ἀναστασίας Παν. Μαρκεζίνη (†2015) – Ἀθανασίου Ἀντ. Μαρκεζίνη (†2015) – Σπυρίδωνος Ἀν. Μάντζαρη (†2016) – Βησσαρίας Γρ. Δάγλα (†2016) – Ἑλένης Εὐστ. Κανέλλου (†2016) – Διονυσίας Παν. Δάγλα (†2016) – Σπυρίδωνος-Θωμᾶ Μπελώνια (†2016) – Ἐρωφίλης Πέτρ. Αὐγερινοῦ (†2016) – Ἀγγέλως Σπυρ. Δάγλα (†2016) – Ξανθῆς Φιλ. Δάγλα (†2016) – Ἀναστασίου Δημ. Μάντζαρη (†2016) – Γεωργίου Π. Πολίτη (†2016) – Βασιλείου Π. Κατωπόδη (†2016) – Σταμάτας Ν. Πολίτη (†2017) – Παναγιώτου Ἀνδρ. Δάγλα (†2017) – Νεκταρίου Δημ. Πολίτη (†2017) – Παύλου Ζ. Καββαδᾶ (†2017) – Μαυρέτας Δημ. Καββαδᾶ (†2017) – Θεοδώρου Γερ. Δάγλα (†2017) – Θεοπούλας Ἀν. Κακλαμάνη (†2018) –Πανογιώργου Ἀνδρ. Δάγλα (†2018).

Συνολικό συγκεντρωθέν χρηματικό ποσόν: 15.000  €

Γενικό συγκεντρωθέν χρηματικό ποσόν: 46.375,71 €

Τό συνολικό κόστος (ἀμοιβές τεχνιτῶν καί ἀγορά ὑλικῶν κ.λπ.) τῶν ἐργασιῶν πού ἔγιναν ἀπό τόν Αὔγουστο 2017 ἔως Μάρτιο 2018 (1η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ἀνῆλθε στά 67.195,71 €, ἐκ τῶν ὁποίων ἐξοφλήθηκαν τά 46.375,71 € καί ὀφείλονται τά ὑπόλοιπα.

Γιά τό Φθινόπωρο τοῦ 2018 προγραμματίζεται ἡ 2η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: καθαίρεση τοῦ σοβατίσματος ἐξωτερικῶς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, λόγω σαθρότητος καί ἐκ νέου σοβάτισμα, μέ διακοσμητικά οἰκοδομικά στοιχεῖα∙  χρωματισμός  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ, ἐξωτερικῶς.

Ἐπίσης, γιά τό χειμῶνα τοῦ 2018 προγραμματίζεται ἡ 3η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: συντήρηση ἀπό ἐξειδικευμένο συντηρητή καί ἐπιχρύσωμα τοῦ τέμπλου∙ συντήρηση σέ ἐξειδικεύμενο ἐργαστήριο, τῶν δέκα (10) ἐλαιογραφιῶν (πινάκων) τῆς ὀροφῆς, ἔργα τοῦ 1875 περίπου, καθώς καί τῶν πενῆντα (50) φορητῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου.

     ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ πού προγραμματίζονται γιά τό μέλλον: θερμοψυκτική ἐγκατάσταση (Air Condition)∙ συνέχιση καί ὁλοκλήρωση τῆς τοιχογραφίσεωςἀνακατασκευή τοῦ προαυλείου.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι θά βρεθοῦν ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν τήν εὐπρέπεια τοῦ Οἶκου τοῦ Θεοῦ∙ καθώς καί ἄνθρωποι πού ἐνδιαφέρονται γιά τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς τέχνης καί τῆς παράδοσης τοῦ τόπου∙ ἀλλά καί ἄνθρωποι πού ἀντιλαμβάνονται ὅτι σέ ἕνα νησί (ὅπως τό Μεγανήσι) πού ἀναπτύσσεται τουριστικά, ἐκτός ἀπό τή φύση, οἱ Ἐκκλησίες ἀποτελοῦν σημαντικά ἀξιοθέατα γιά τούς ἐπισκέπτες!

Ἀπό αὐτούς ἀναμένουμε τή βοήθεια, εὐχόμενοι ὁ Θεός νά τούς ἀνταποδίδει πολλαπλάσια ἀγαθά!

Ὅλοι αὐτοί λογίζονται κτίτορες καί ἀνακαινιστές τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας αὐτῆς!

Πῶς μπορῶ νά βοηθήσω;

Ὅσοι ἔχουν τήν εὐγενική διάθεση νά βοηθήσουν μπορούν:

– ἰδιοχείρως στόν ἱερέα π. Εὐάγγελο Ἀρώνη (τηλ. 6976389772 – 2645051070 – 2645023077) ή στούς κ.κ. ἐπιτρόπους Γεώργιο Αὐγερινό, Παναγιώτα Δάγλα, Χρήστο Γρ. Δάγλα καί Ἀντώνιο Κατωπόδη.

– στό δίσκο πού περιφέρεται γιά τό σκοπό αὐτό καί στό κυτίο.

– μέ κατάθεση στόν τραπεζικό λογαριασμό

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ALPHA BANK 684-002101- 169154

[ΙΒΑΝ GR 24 0140 6840 6840 0210 1169 154]

[BIC: CRBAGRAA]

– μέ ταχυδρομική ἐπιταγή στή διεύθυνση:

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

τ.κ. 310 83 ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΣΗΜ. Γιά κάθε δωρεά ἐκδίδεται ἡ νόμιμη ἀπόδειξη, ἀφού μᾶς γνωστοποιήσετε τά στοιχεῖα σας. Οἱ δωρεές φοροαπαλλάσσονται. 

Κύριε ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ Σου δυνάμει,

καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ Σε.