Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις θέσεις ΠΕ στον δήμο Μεγανησίου, μέσω ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 118 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής των θέσεων θα γίνουν οι παρακάτω προσλήψεις στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝ. ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1

Οι τέσσερις προσλήψεις ΤΕ Μηχανικών (Εμπορικού Ναυτικού) αφορούν στην ασφαλή λειτουργία της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας καθώς και την τακτική συντήρησή της.

Από το σύνολο των 118 θέσεων οι 74 αφορούν κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 33 Τεχνολογικής (ΤΕ) και οι 11 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.