Meganisi Times

«Μεγανήσι για όλους»: θέσεις για τον Τουρισμό

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

  Τα τελευταία χρόνια ο τομέας του Τουρισμού απαξιώθηκε από τη Δημοτική Αρχή και << το καράβι πηγαίνει μόνο του >>βοηθούμενο αποκλειστικά και μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η λέξη τουρισμός δεν φάνηκε να συγκινεί τους τοπικούς άρχοντες αφού:

1.Δεν υπήρξε σχεδόν καμία συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού τα τελευταία 5 χρόνια

2.Δεν υπήρξε δημιουργία τουριστικού διαφημιστικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού

3.Μουσεία-μονοπάτια- πηγάδια: έργα δρομολογημένα που θα αναβάθμιζαν τον τομέα καθυστέρησαν τραγικά και κάποια απεντάχτηκαν

4.Το Μουσείο Ιστορικής Διαδρομής παραμένει κλειστό, αν και περατώθηκαν οι εργασίες,  και δεν φαίνεται  ενδιαφέρον  για τον εξοπλισμό  και τη λειτουργία του.

5.Δεν έγινε καμία ενέργεια και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για την πορεία των αρχαιολογικών ανασκαφών και ευρημάτων.

6.Βασικές υποδομές με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα πάγωσαν, παγώνοντας ταυτόχρονα και την ανάπτυξη( βιολογικός, σκουπίδια, περιφερειακοί)

7.Δεν υπήρξε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Σύλλογο επαγγελματιών, Περιφέρεια, LEADER Τριχωνίδα A.E).

8.Φάνηκε  αμέλεια και ολιγωρία για την ένταξη του νησιού μας στην γραμμή Σύνδεσης των Νησιών του Ιονίου.

9.Χάθηκε η δυνατότητα  δημιουργίας και παραγωγής τουριστικού οδηγού που είχε εγκριθεί από τη leader  Τριχωνίδα Α.Ε.

  1. 10. Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ η Επιτροπή Τουρισμού.

11.Υποβαθμίστηκαν οι παροχές στα λιμάνια και κάποιες φορές δημιουργήθηκαν ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

12.Οι επαγγελματίες του νησιού μας δεν στηρίχθηκαν με Σεμινάρια και διεξαγωγή ημερίδων.

  

Η ήπια τουριστική ανάπτυξη   με σεβασμό στο εξαιρετικό φυσικό κάλλος και στην πολιτιστική  κληρονομιά είναι η μορφή τουρισμού που αρμόζει στο Μεγανήσι.

Παρακολουθούμε τη θλιβερή πορεία άλλων νησιών που αναπτύχθηκαν μεν εντατικά αλλά σταδιακά έχασαν  τις ομορφιές τους.

Βγάζουμε συμπεράσματα και διδασκόμαστε.

Οι βασικοί μας στόχοι  είναι :

Αναγκαία προϋπόθεση για το παραπάνω είναι να στηρίξουμε τους επαγγελματίες μας, με έμφαση στα καθημερινά προβλήματα όπως η καθαριότητα,  τα προβλήματα στους δρόμους και άλλες  δυσλειτουργίες. Η σχέση βέβαια  αυτή είναι αμφίδρομη και θα χτιστεί καταλλήλως  ώστε οι επαγγελματίες να εμπιστεύονται  και κυρίως να συνεργάζονται με το Δήμο ως προς τις υποχρεώσεις τους.

ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ :

1.Την προστασία και την  ανάδειξη των περιοχών με ιδιαίτερη φυσική  ομορφιά.

  1. Τη δημιουργία Λαογραφικού/ Ναυτικού Μουσείου (Προγράμματα ΕΣΠΑ).

3.Την έκδοση σύγχρονου έντυπου  <<Τουριστικού οδηγού >> για το Νησί μας με αναφορά στην πορεία του στο χρόνο, πλούσιο φωτογραφικό υλικό,  καταγραφή των εθίμων και της λαϊκής μας παράδοσης φτάνοντας μέχρι το Μεγανήσι του σήμερα ( Πρόγραμμα ΕΣΠΑ & Πρόγραμμα  LEADER).

4.Την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως οι περιπατητικές διαδρομές, τα μονοπάτια που θα προσεγγίζουν απρόσιτες  αλλά εντυπωσιακές τοποθεσίες με γοητευτική  θέα και μοναδική ομορφιά όπως η Σπηλιά του Παπανικολή . Θα βάλλουμε τις βάσεις για την ανάπτυξή του αγροτουρισμού.

Τα στοιχεία αυτά, βοηθούν την εξισορρόπηση μεταξύ της πολύ αναπτυγμένης παράκτιας ζώνης και της  ενδοχώρας.

5.Την τοποθέτηση Ενημερωτικού Τουριστικού Περιπτέρου στο Νυδρί Λευκάδας και την τοποθέτηση ενημερωτικού και  ηλεκτρονικού υλικού στους οικισμούς.

6.Να εκμεταλλευτούμε όλες τις ψηφιακές δυνατότητες , που δίνει η τεχνολογική πρόοδος, ώστε με χαμηλό κόστος να εξασφαλίσουμε  μεγάλη και αποτελεσματική  τουριστική προβολή σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

  1. Να συμμετάσχουμε στις σημαντικές εκθέσεις τουρισμού για να προβληθεί το νησί μας με στοχευμένες δράσεις και κατάλληλο υλικό και βέβαια να αξιοποιήσουμε επαφές και συνεργασίες με τουριστικούς παράγοντες δίνοντας έμφαση και στον θαλάσσιο τουρισμό.

Θα προβάλλουμε τον ιδιαίτερο  χαρακτήρα του νησιού  μας ,και θα χτίσουμε τον

δικό του  <<μύθο>> .

8.Να αξιοποιήσουμε τη χειμερινή περίοδο για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και ημερίδων προς  ενημέρωση των επαγγελματιών για τις εξελίξεις στον τουρισμό και παράλληλα να είναι ευχάριστη και δημιουργική η ζωή μας στο Νησί τον χειμώνα.

9.Την ολοκλήρωση όλων  των απαραίτητων ενεργειών για την Μαρίνα στον Αθερινό.

10.Την άμεση δημιουργία Λιμενικού Ταμείο Μεγανησίου ως ΝΠΔΔ του Δήμου.

11.Την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των παραλιών του νησιού μας.

  1. Την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος και την αναβάθμιση των Πολιτιστικών εκδηλώσεων προωθώντας την καταγραφή και την αναβίωση εθίμων.  

 

Μια ιδιαίτερη Πρόταση

Αξιοποιώντας τις  καλές πρακτικές άλλων τουριστικών προορισμών θα οργανώσουμε  πιλοτικά, την απόκτηση πιστοποιητικού διήμερης τουριστικής εκπαίδευσης, ώστε να διαθέτουμε  εποχιακούς εργαζόμενους με  επαγγελματική  γνώση. Το πιστοποιητικό αυτό θα   δίνει στους εκπαιδευόμενους προτεραιότητα για την πρόσληψή τους από τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού.

Γνωρίζουμε  ότι τα ανωτέρω απαιτούν μια σοβαρή αναβάθμιση  των υποδομών του νησιού. Τα θέματα υποδομής  θα τα ανακοινώνουμε άμεσα με   ρεαλιστικές  και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και άλλες ιδέες που θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμά μας.

Για μια ισορροπημένη,  βιώσιμη, ήπια τουριστική ανάπτυξη

που θα αναδείξει τις ομορφιές  του νησιού μας και την πολιτιστική μας

ταυτότητα.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Exit mobile version