Προσκύνημα στην Ζωοδόχο Πηγή στην Θηλιά

Φωτογραφίες & Βίντεο: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)