«Μεγανήσι για όλους»: οι προτάσεις μας για την Παιδεία.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Παιδεία είναι  ο πιο σημαντικός ΠΥΛΩΝΑΣ ανάπτυξης για το σήμερα και το αύριο του νησιού μας.

 Έχουμε  σχεδιάσει ένα  ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αναβάθμιση της βάζοντας προτεραιότητα την  παροχή κοινωνικής εκπαίδευσης και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διαδραστικού  χαρακτήρα.

 

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ:

  1. Στη δημιουργία Γραφείου Παιδείας

Στελεχωμένο  με κατάλληλους  ανθρώπους που θα αναλαμβάνουν  συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

– Τη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

– Θα έχουν την ευθύνη οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων και εκδηλώσεων πολιτισμού καθώς και σχολικών εκδηλώσεων.

– Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) και στη Σχολική Επιτροπή.

-Την οργάνωση και  πραγματοποίηση επιμορφωτικών ανταλλαγών, εκπαιδευτικών και μαθητών.

– Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων

-Την οργάνωση σχολικών – καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, παιδικές σχολικές εκθέσεις, απονομή βραβείων.

-Την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων  που αφορούν όλες τις σχολικές μονάδες.

-Την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

-Την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών π/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης ,αλλά και για τη γενική παιδεία όλων των κατοίκων.

– Τη λειτουργία, την  αναβάθμιση και τον   εμπλουτισμό  της βιβλιοθήκης του Δήμου.

-Τη συνεργασία με αρμόδιους τοπικούς φορείς (σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ,σχολική επιτροπή) για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την Παιδεία.

 

 

 

 

Επιπλέον το Γραφείο Παιδείας αναλαμβάνει την αρμοδιότητα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, της  διευκόλυνσης  της θαλάσσιας  μεταφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών, συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, συνάπτοντας  ο Δήμος  συμβάσεις με ιδιώτες ή χρησιμοποιώντας και το δικό του σκάφος .

 

 

 

2.Στην ίδρυση και λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»(ΚΔΒΜ)

Τα Κ.Δ.Β.Μ. αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών σε ενήλικες  στο πλαίσιο της μη τυπικής  εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν την υλοποίηση έγκυρων και ευκόλως  προσβάσιμων προγραμμάτων που συνδέονται τόσο με το τοπικό  όσο και με το ευρύτερο περιβάλλον όπως:

– Συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας

-Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού

-Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες 55+

– Έκθεση φωτογραφίας.

 

  1. Στη δημιουργία του    ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Αποτελεί  ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 18+ οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δ/θμια εκπαίδευση

 

  1. Στη δημιουργία ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Οι σχολές γονέων ξεκίνησαν για να υποστηρίξουν τους γονείς και στοχεύουν κυρίως στη ΠΡΟΛΗΨΗ με άξονες δράσεις :

– Τη  στήριξη του θεσμού της οικογένειας στα πλαίσια της σταθερότητας και της ασφάλειας και

-Την προστασία της ψυχικής υγείας ανηλίκων ατόμων μέσα στο σύστημα της οικογένειας.

 

Έχουμε ένα Πρόγραμμα που βάζει  την ΠΑΙΔΕΙΑ στο επίκεντρο  και  που στοχεύει τόσο  σε σχολεία μονίμως ανοιχτά στην κοινωνία όσο   και σε δράσεις που προάγουν την ισότητα, την  εκπαίδευση και τον  πολιτισμό.