Έναρξη Σχολικής Χρονιάς και Αγιασμός Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Μεγανησίου

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)