Η φωτογραφία της εβδομάδας (3)

Το μικρό Νησόπουλο και στο βάθος ο Μπούμπιστος

Η φωτό είναι του Νώντα Κονιδάρη.