Παράταση για 8 Δεκεμβρίου η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγανησιωτών “Ο ΜΕΝΤΗΣ”

Μετά από συζήτηση των παρευρισκομένων στο Δημαρχείο του Βύρωνα πριν από την Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγανησιωτών “Ο ΜΕΝΤΗΣ” αποφασίστηκε μεταξύ του Διοιηκητικού Συμβουλίου και του κόσμου που προσήλθε παρ’ όλη την απαρτία που υπήρχε και μπορούσε να πραγματοποιηθεί, να δοθεί μια τελευταία παράταση 15 ημερών όπως προβλέπεται και από το καταστατικό για τις 8 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βύρωνα για ακόμη καλύτερη προσέλευση και εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΔΣ από το κόσμο των Μεγανησιωτών της Αθήνας.

Πηγή: Σύνδεσμος Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ»