Έκτακτη ενίσχυση στους δήμους λόγω κορονοϊού- 5.000 για το Μεγανήσι.

http://www.kolivas.de/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-12032020.pdf