ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Ι.Ν.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Ι.Ν. (27/4/2020)

            Η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί με την διαδικασία και την πρόθεση της κυβέρνησης υπό τις συνθήκες διάδοσης της πανδημίας να φέρει προς ψήφιση στην Βουλή το νέο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», μέσω του οποίου η κυβέρνηση:

  • ανοίγει το δρόμο για λατομεία ,ξενοδοχεία και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχές Natura 2000
  • γίνεται απόπειρα νομιμοποίησης  αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις και ρέματα
  • οι Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων θα ελέγχονται από ιδιώτες που θα επιλέγει και θα πληρώνει ο…επενδυτής
  • υποβαθμίζονται οι φορείς διαχείρισης και φύλαξης προστατευομένων περιοχών
  • προβλέπονται «διευκολύνσεις» υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ για την επέκταση τεράστιων αιολικών πάρκων

Διαφωνούμε με το σύνολο και την φιλοσοφία του νομοσχεδίου και είμαστε αντίθετοι με το άρθρο 93, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε μία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση και καταργούνται  η ΕΔΑΚΙ ΑΕ-ΟΤΑ και οι ΦΟΔΣΑ.

Η διαφωνία μας με το συγκεκριμένο άρθρο δεν σημαίνει επ’ ουδενί την συμφωνία μας με την λειτουργία της ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ ως ΑΕ και των ΦΟΔΣΑ καθόσον και μέσα από αυτούς υπηρετήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την συμφωνία των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων η ιδιωτικοποιημένη λειτουργία όσον αφορά την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, προβλέφθηκε και υλοποιήθηκε η συμμετοχή ιδιωτών στην αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, με δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων για τον λαό, την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

Προφανώς η ίδρυση  Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αποτυπώνει την ένταση της διαπάλης των επιχειρηματικών συμφερόντων όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και υπηρετεί σε ένα πιο ευέλικτο και επιτελικό κράτος, την είσοδο ακόμη μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων, μεγαλύτερου φιλέτου, σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων , θα υποβαθμίσει περαιτέρω την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

Πρότασή μας είναι η πλήρης απόσυρση του αντι-περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου.

            Η Λαϊκή Συσπείρωση τονίζει ότι η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι ζήτημα τεχνικό αλλά κυρίως πολιτικό. Η τεχνολογία σήμερα, είναι επαρκής ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να είναι συμβατή με την υγεία του λαού και το περιβάλλον. Καλούμε το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό κίνημα να παρέμβει στις εξελίξεις και να μην αφήσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες να παίζουν παιχνίδια εις βάρος του.

Αντιπαλεύουμε αποφασιστικά:

  • Την οποιαδήποτε συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της ανακύκλωσης. Όχι στις ΣΔΙΤ. Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και το μεγάλο κεφάλαιο.
  • Την οδηγία της ΕΕ και την πολιτική του «πληρώνω όσο πετάω»που οδηγεί στην απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας και την επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών.
  • Την ανταποδοτικότητα και το χαράτσι ταφής που έρχεται.

Παλεύουμε για:

  • Να μειωθούν στα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά τα ανταποδοτικά τέλη, με προοπτική την κατάργησή τους. Να πληρώσει το μεγάλο κεφαλαίο και οι μεγαλοξενοδόχοι των νησιών μας.
  • την πρόσληψη του απαραιτήτου μονίμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μετρά υγιεινής και ασφάλειας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Προβάλλουμε την ανάγκη του ενιαίου κρατικού φορέα κατασκευών, που αξιοποιεί όλα τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα, κατέχει και σχεδιάζει τα υλικά και τα μηχανήματα, κατανέμει σχεδιασμένα το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό σε όλες τις φάσεις μελέτης – κατασκευής των έργων και της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων με ευθύνη του Κράτους και πλήρη από αυτό χρηματοδότηση. Ένας άλλος, πραγματικά λαϊκός στο χαρακτήρα του, σχεδιασμός που πατάει στις παραγωγικές και επιστημονικές δυνατότητες της εποχής και του τόπου μας και ανοίγει στερεή διέξοδο για το αύριο με την οικονομία και την εξουσία στα χέρια του λαού μας.