«Στηρίζουμε την τοπική αγορά», το σύνθημα του Επιμελητηρίου