Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Σε συνέχεια της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (9/6/2020) της Δημοτικής Αρχής
Μεγανησίου σχετικά με τα φαινόμενα αντισυμβατικής συμπεριφοράς της
εταιρείας «ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ», μισθώτριας του Τουριστικού
Καταφυγίου Βαθέος, και συγκεκριμένα ως προς το σκέλος που αφορά τη
διακοπή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ προς το Βαθύ σας ενημερώνουμε για τα
εξής:

Όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμό Τ/8226/31-12-2001(ΦΕΚ Β 1743/31-12-2001)
Υπουργική Απόφαση για την έγκριση χωροθέτησης Καταφυγίου Τουριστικών
Σκαφών και δημιουργία θαλάσσιας ζώνης αγκυροβολίου στη θαλάσσια περιοχή
Βαθέος Μεγανησίου Λευκάδας, προβλέφθηκε και εγκρίθηκε ράμπα για την
προσέγγιση των Ε/Γ-Ο/Γ ΝΥΔΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, όπως φαίνεται στο υποβληθέν
σχέδιο οριζοντιογραφίας (αριθμ.Σχεδ.141-Χ3) και την σχετική έκθεση (Μ.
Σπυριδάκης, Αθήνα, Μάιος 2000).
Στην υπάρχουσα χωροθετημένη ράμπα, η οποία βρίσκεται εντός του
Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέος δύναται, χωρίς παρεμπόδιση, ο είσπλους, ο
έκπλους καθώς και το αγκυροβόλιο κάθε Ε/Γ-Ο/Γ το οποίο θέλει να εκτελεί
το δρομολόγιο ΝΥΔΡΙ-ΜΕΓΑΝΗΣΙ, κατόπιν σχετικού του αιτήματος και
εγκρίσεως στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.

Με βάση τα ανωτέρω, καλούμε κάθε εμπλεκόμενη πλευρά να ενεργήσει τα
δέοντα έτσι ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο η λειτουργία της
γραμμής του Ε/Γ-Ο/Γ προς το λιμάνι Βαθέος.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της ταλαιπωρίας των κατοίκων
του Μεγανησίου, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επισκεπτών και την
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού είναι δυστυχώς ορατές και
επιβάλλουν τη συνεργασία όλων.

Η Δημοτική Αρχή Μεγανησίου