Ανακοίνωση δήμου Μεγανησίου- δωρεάν καρδιολογικοί έλεγχοι