Μέτρα για τον κορονοϊο από τον δήμο Μεγανησίου

Ο Δήμος Μεγανησίου λαμβάνοντας υπόψη την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών  που εκδόθηκε  αριθμό 20764/07-11-2020 σχετικά με τα
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοιού COVID-19 και την ανάγκη περιορισμού διάδοσης του
,απευθύνει θερμή παράκληση στους δημότες να περιορίσουν τις επισκέψεις
τους στις υπηρεσίες του Δήμου σε περιπτώσεις που η φυσική τους παρουσία
δεν κρίνεται απαραίτητη.

Σχετικά με τις οικονομικές  συναλλαγές οι πολίτες μπορούν  να
πραγματοποιήσουν εξοφλήσεις  μέσω της υπηρεσίας web-banking καλώντας στα
τηλέφωνα επικοινωνίας του Δήμου για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επιπλέον, μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή
διαδικτυακά μέσα e-mail.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ευθύνη όλων μας .

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ