Δελτία τύπου Θανάση Καββαδά για τις ιχθυοκαλλιέργειες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα, 28 Δεκεμβρίου 2020

 

Θανάσης Καββαδάς: «Θετικά τα μηνύματα για τον Κάλαμο και τον Καστό

–  Νέα παρέμβαση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

για να μην επεκταθούν στα ανωτέρω νησιά οι ιχθυοκαλλιέργειες»

 

Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Λευκάδας κ. Θανάσης Καββαδάς στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ταγαρά, πολιτικό προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου, η οποία σύντομα θα αποφανθεί σχετικά με τη χωροθέτηση της ΠΟΑΥ Εχινάδων, στην οποία περιλαμβάνονται ο Κάλαμος και ο Καστός.

Εξέφρασε εκ νέου την αντίθεση του στο θέμα της δημιουργίας νέων ιχθυοτροφείων στη ζώνη Π9, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, ζητώντας την εξαίρεση του Καλάμου και του Καστού από την επέκταση ή τη δημιουργία νέων μονάδων, με αναφορές στις επιστολές του από 21 και 23 Δεκεμβρίου, με τις οποίες μετέφερε, εκτός από την προσωπική του αντίρρηση, και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, αλλά και τις σχετικές αποφάσεις της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον επεσήμανε ότι στο Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας, στο Ειδικό Χωροταξικό για τις Υδατοκαλλιέργειες, αλλά  και στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, προτάσσεται η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.

Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής δήλωσε:

«Στρατηγική και αναπτυξιακή πολιτική για τον Κάλαμο και τον Καστό είναι η τουριστική ανάπτυξη και όχι οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι οποίες επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν το τοπίο και υποβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν των νησιών.

Η ενημέρωση που έχω μέχρι στιγμής από πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες είναι ότι τόσο οι δικές μου παρεμβάσεις, όσο και οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από τους κατοίκους, τη Δημοτική Αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη της τελικής της εισήγησης.

Τα μηνύματα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα θετικά, ωστόσο είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε την απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εμμένουμε στις αντιρρήσεις μας και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας όσο το θέμα εξετάζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και, βεβαίως, όταν συζητηθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), στο οποίο έχω ζητήσει να παραστώ, θα επαναλάβω τα επιχειρήματά μας και είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα, 29 Δεκεμβρίου 2020

 

Θανάσης Καββαδάς: «Η πρώτη μάχη κερδήθηκε: καμία επέκταση ή ίδρυση νέας ιχθυοκαλλιέργειας σε Κάλαμο και Καστό»

 

Να μην επεκταθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες στην ζώνη Π9 του Καλάμου και του Καστού, αλλά και στην Π10 του Μύτικα στο πλαίσιο έγκρισης σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, εισηγήθηκε σήμερα επίσημα η Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απόφαση αναμενόμενη όπως είχε προαναγγείλει με δελτίο του ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς στις 28/12/20, έπειτα και από τη νέα συνάντηση που είχε χθες με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη της τις εισηγήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων, αλλά και τις αντιρρήσεις των κατοίκων, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τα σχετικά χωροταξικά, απεφάνθη ότι στην περιοχή γύρω από τα δυο νησιά του Καλάμου και του Καστού, αλλά και στην περιοχή του Μύτικα, δεν θα πρέπει να επεκταθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες των 20 στρεμμάτων, καθώς, όπως αναφέρεται, αυτό ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και συνακόλουθα να επηρεάσει την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Καθοριστικό ρόλο στην εισήγηση έπαιξε η εμπεριστατωμένη ενημέρωση που έκανε ο Βουλευτής με τις επιστολές του στις 21/12 και στις 23/12/2020, αλλά και προφορικά, στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο, επισημαίνοντας και επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στις διατάξεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, αλλά και των Ειδικών Χωροταξικών για τον Τουρισμό και τις Υδατοκαλλιέργειες, όπου προτάσσεται ρητά η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.

Επισημαίνεται ότι η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων έχει μεγάλη βαρύτητα στην οριστική απόφαση που θα ληφθεί στη συνέχεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής δήλωσε:

«Κερδίσαμε την πρώτη μεγάλη μάχη. Η επιμονή και οι τεκμηριωμένες αντιρρήσεις φορέων και κατοίκων, τις οποίες μετέφερα γραπτά και προφορικά κατά το προηγούμενο διάστημα στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έπιασαν τόπο. Με τις αποφάσεις, τα ψηφίσματα, αλλα και τα σχετικά χωροταξικά,  δείξαμε ότι το σπάνιο φυσικό περιβάλλον είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του Καλάμου και του Καστού, από το οποίο εξαρτάται και η βασική οικονομική δραστηριότητα των νησιών αυτών, που είναι βέβαια ο τουρισμός.

Μένει ένα τελευταίο αποφασιστικό βήμα: η συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Έχω ενημερώσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη για το όλο ζήτημα, και έχω ζητήσει να παρευρεθώ σε αυτή τη συνεδρίαση ώστε, εφόσον παραστεί ανάγκη, να υπερασπιστώ και ενώπιον του ΚΕΣΥΠΟΘΑ τις αποψεις μας.

Ωστόσο η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων είναι καθοριστική. Περιέχει τεκμηριωμένες, τεχνοκρατικές απόψεις που υποδεικνύουν την ανάγκη εξαίρεσης του Καλάμου και του Καστού αλλά και της περιοχής του Μύτικα από την επέκταση ή την ίδρυση νέων υδατοκαλλιεργειών. Θεωρώ ότι αυτή η εισήγηση δεν μπορεί ούτε να αγνοηθεί, ούτε να ανατραπεί, ωστόσο είμαστε εδώ, να δώσουμε και την τελική μάχη στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ και να πάρουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε.»