Ρόδη Κράτσα για τους δασικούς χάρτες

Ρόδη Κράτσα: Επιτέλους έπειτα από τόσα χρόνια διευθετείται το θέμα των δασικών χαρτών προς όφελος των πολιτών

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα που εισήγαγε η παράταξη «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» για τον επαναπροσδιορισμό των δασικών χαρτών στα Ιόνια Νησιά

Την αναγκαιότητα ν’ αποκτήσει επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών, η Ελλάδα δασικούς χάρτες, υπογράμμισε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, κατά τη συζήτηση του θέματος «Επαναπροσδιορισμός των Δασικών Χαρτών στα Ιόνια Νησιά και Σύσταση Ομάδων Εργασίας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών», στη σαββατιάτικη (20 Φεβρουαρίου 2021) συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e:Presence.gov.gr.

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου σημείωσε ότι το εν λόγω θέμα την απασχολούσε από την εποχή της θητείας της ως ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζοντας πως ήρθε η στιγμή οι δασικοί χάρτες στην Ελλάδα να διευθετηθούν και να καθοριστούν, προς όφελος των πολιτών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται επί δεκαετίες από την έλλειψη νομικά κατοχυρωμένου πλαισίου.

Το περιφερειακό συμβούλιο ενημερώθηκε εκτενώς για το θέμα των δασικών χαρτών -σε μια συζήτηση που διήρκεσε αρκετές ώρες- από τα στελέχη του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, προϊσταμένους της Γεν. Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και Δασικών έργων & Υποδομών, Ευάγγελο Γκουντούφα και Σταύρο Τσιλίκουνα.

Όπως επεσήμαναν -μεταξύ άλλων- τα δύο στελέχη του ΥΠ.ΕΝ., ο προσδιορισμός των δασικών χαρτών αποτελεί συνταγματική επιταγή από το 1975, με την Ελλάδα να είναι σήμερα η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ρυθμίσει το θέμα αυτό. Μάλιστα, ο προσδιορισμός των δασικών χαρτών αποτελεί προαπαιτούμενο -και όχι παράλληλο έργο- της κτηματογράφησης. Ο προσδιορισμός των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τους κ.κ. Γκουντούφα και Τσιλίκουνα, θα εξασφαλίσει, αφενός την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου τον ίδιο τον πολίτη, που πλέον θα κινείται με ασφάλεια σε ένα νομικά κατοχυρωμένο περιβάλλον.

Μετά τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των υπόλοιπων περιφερειακών συμβούλων, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση, η οποία συνδιαμορφώθηκε από τις παρατάξεις της Περιφερειακής Αρχής, με την πρωτοβουλία της παράταξης «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Αλεξάκη.

Η πρόταση ανέφερε τα εξής:

«Αναγνωρίζουμε την ανάγκη και υποχρέωση να εκπονηθούν οι δασικοί χάρτες και στην χώρα μας. Επισημαίνουμε έντονα ότι, οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες, που αφορούν στα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον χαρακτηρισμό των περιοχών. Γίνεται αντιληπτό ότι απαιτείται χρόνος και πολύπλευρη διαδικασία για τη διόρθωσή τους.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:

      Να αποσυρθεί άμεσα για διόρθωση η ανάρτηση των δασικών χαρτών προκειμένου να προσαρμοσθούν στα πραγματικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής, εμφανή σφάλματα στην αποτύπωση(ελαιώνες, αμπελώνες) κλπ. Στην συνέχεια να αναρτηθούν εκ νέου οι διορθωμένοι δασικοί χάρτες.

      Να ορισθεί ως ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών, πλέον του ενός (1) μηνός  για τους κατοίκους της αλλοδαπής. Η προθεσμία αυτή να άρχεται, σε κάθε περίπτωση, μετά το οριστικό πέρας της πανδημίας, όταν και θα αρθούν τα εμπόδια των μετακινήσεων.

      Μέχρι την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών να ισχύουν οι πράξεις που έχουν εκδοθεί και ιδιαίτερα οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, βάσει των οποίων οι ιδιοκτησίες να δύνανται να μεταβιβαστούν. Για τις μη δασικές εκτάσεις να ισχύει ότι η επίδειξη αποσπάσματος του προσωρινού δασικού χάρτη είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την σύνταξη συμβολαίων και την έκδοση αδειών οικοδομής.

      Η Διοίκηση να εναρμονιστεί με την ρητή πρόβλεψη του Νόμου και την Νομολογία ότι το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά, έτσι ώστε το Δημόσιο να  δύναται να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις μόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας.

      Οι δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ να μην θίγονται από την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών.

      Τα γεωτεμάχια που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν δασική μορφή, να μην διέπονται από τις δασικές διατάξεις.

      Οι  ιδιοκτήτες κατά την υποβολή των ενστάσεων να μην καταβάλουν παράβολο.      

      Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προτίθεται να ενημερώσει, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Δασικές υπηρεσίες, τους πολίτες των νησιών μας για τα θέματα των δασικών χαρτών.

      Οι Δήμοι άμεσα να συνεργασθούν με τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες, για την ένταξη των σχεδίων πόλεων στην εκπόνηση των δασικών χαρτών».

Σημειώνεται ότι όπως ενημέρωσαν τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου τα δύο διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, οι δασικοί χάρτες για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας θα είναι αναρτημένοι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ενώ έχει προβλεφθεί η σύσταση τουλάχιστον 300 επιτροπών, οι οποίες θα αναλάβουν ταχύτατα τον έλεγχο των αιτήσεων αντίρρησης από τους πολίτες. Οι αιτήσεις αυτές, εξάλλου, θα μπορούν να υποβληθούν ατελώς, καθώς γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υπήρξε από το ΥΠ.ΕΝ. η πρόβλεψη για τα «πρόδηλα σφάλματα».

(Πηγή: LefkadaPress).