Το ψήφισμα του ΔΣ για τους δασικούς χάρτες

Ομόφωνο ψήφισμα των μελών του ΔΣ για τους δασικούς χάρτες. Θα το βρείτε

ΕΔΩ 

και ΕΔΩ