Ανακοίνωση «Μεγανήσι για όλους» για τον Ισολογισμό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για δεύτερη φορά ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ήρθε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  στις 17/4/2021, ο ήδη καταψηφισμένος Ισολογισμός του 2020, κατόπιν καταγγελίας του Δημάρχου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ( το μάθαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την συγκεκριμένη υπηρεσία).

 Συνηθισμένη  τακτική της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να πετύχει τους στόχους της:  αναφορές και καταγγελίες για να διχάσει και πολώσει την κοινωνία μας.

 

Με προσωπικές προσβολές και υποβάθμιση του κύρους των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης, με ψέματα και  έμμεσες απειλές, ο Δήμαρχος προσπάθησε κατά τη Συνεδρίαση να πάρει μια θετική ψήφο ή  έστω ένα «παρών» ή ένα « λευκό».

Δηλώνοντας ότι το θέμα του Ισολογισμού είναι καθαρά θέμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ειρωνεύονταν τις παρατηρήσεις μας  επαινώντας ταυτόχρονα τους παρόντες στη συνεδρίαση Λογιστές για την πείρα και το κύρος τους!!!

 ΣΑΦΩΣ και το επάγγελμά μας είναι διαφορετικό από αυτό του ΛΟΓΙΣΤΗ, αυτό όμως δεν μπορεί με τίποτε να μας στερήσει  το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ δικαίωμα της άποψης, στο ρόλο που η κοινωνία μας έδωσε, αλλά και του θάρρους να την εκφράζουμε.Επιπλέον προκειμένου  να είμαστε δίκαιοι και ενημερωμένοι,μελετήσαμε τα δεδομένα και ζητήσαμε  βοήθεια καιαπό αρμόδιους επαγγελματίες.

Να σημειώσουμε βέβαια  ότι ΔΙΟΡΘΏΘΗΚΕ αμέσως το λάθος της καταχώρησης του Λεωφορείου το οποίο και καταγγείλαμε την προηγούμενη φορά, αν και δεν είμαστε ειδικοί!!! Το θέμα βέβαια είναι ( όπως παρατηρήσαμε) αν και οι αντίστοιχες αποσβέσεις είναι του ίδιου ύψους .

Και όσο περισσότερο διαβάζαμε τον ισολογισμό τις τελευταίες ημέρες, τόσα περισσότερα λάθη και παραλείψεις ανακαλύπταμε.

Συμπληρωματικά λοιπόν από αυτά που αναφέραμε στην πρώτη συνεδρίαση παρατηρήσαμε:

1) οι λογαριασμοί μεταξύ ενεργητικού και παθητικού δεν είναι ίσοι, αλλά έχουν διαφορά της τάξης των 568.302,47 ευρώ.

Η απάντηση που πήραμε  ήταν ότι είναι ένα τυπογραφικό λάθος. Επικαλεστήκαν το δαίμονα του τυπογραφείου.  Αν είναι δυνατόν .Ένας ισολογισμός( η 10η Δημοτική Χρήση) που υπογράφεται από  το Δήμαρχο (που είναι λογιστής) ,από τον Αντιδήμαρχο και από το λογιστή του Δήμου ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ… να έχει ένα τόσο σοβαρό λάθος.

 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ!!!

 

2.Αναλύσαμε ότιο Ισολογισμός  έχει δύο διαστάσεις, την οικονομική και την πολιτική. Στον  οικονομική του διάσταση αποτυπώνονται πολλά αριθμητικά δεδομένα.

Αυτά όμως τα αριθμητικά δεδομένα αντιπροσωπεύουν και απεικονίζουν την πολιτική διάσταση, το πολιτικό έργο της  Δημοτικής Αρχής δηλαδή. Ένα έργο  στο οποίο εκφράσαμε  αρκετές φορές τις αντιρρήσεις μας, και  συγκεκριμένα για το 2020  αρχίσαμε  από τον καθορισμό του   ύψους  των τελών. Στην συνεδρίαση που συζητήθηκε το θέμα  αμφισβητήσαμε τα  οικονομικά δεδομένα που μας παρουσιάστηκαν, αντιπαραβάλλοντας άλλα  στοιχεία. Συνεχίσαμε με αντιρρήσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό και αμφισβητήσαμε  αποφάσεις και  αναθέσεις όχι λίγες φορές.

 

3)Ο Ορκωτός  αναφέρει στην έκθεση του ότι δεν υπάρχει   καταχώρηση στα βιβλία,όλων των ακινήτων του Δήμου. Στηριζόμαστε σε μια έκθεση ακινήτων του 2011-12 αλλά  αναφέρει ότι εντοπίστηκαν και πολλά ακίνητα που δεν είχαν καταγραφεί και τα οποία απλά πέρασαν στο Ε9. Σημειώνει ότι πρέπει να ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝκαι εμείς,βέβαια, εκφράζουμε με τη σειρά μας πολλές αμφιβολίες για το <<δήθεν νοικοκύρεμα>> του Δήμου.

Είναι λοιπόν πραγματική η εικόνα της οικονομικής κατάστασης αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένη  καταγραφή της ακίνητης περιουσίας;Μπορεί ο ισολογισμός να είναι πραγματικός αφού δεν υπολογίζονται οι αποσβέσεις της παρούσας και των προηγούμενων χρήσεων; Και σε τελευταία ανάλυση έχει διαμορφωθεί  σωστά και το τελικό ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων…

 

4.Δυστυχώς δεν τηρείται ούτε βιβλίο αποθήκης .Και αν ανατρέξει κάποιος  στο ΚΗΜΔΗΣ και δει το περιεχόμενο των προμηθειών σε αναλώσιμα  και κεφαλαιακό εξοπλισμό και του χρηματικού ποσού που δαπανήθηκε, θα κατανοήσει τη σημασία του.

 

5.Στη σελίδα 28  της έκθεσης του ορκωτού, μάθαμε ότι  οι δαπάνες για επισκευές και συντήρηση επίπλων ΕΓΙΝΑΝ προμήθεια οικοδομικών υλικών.

Η λάθος χρήση κωδικών κατά την  προμήθεια αγαθών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  !!!

 

 

Τελειώνοντας  αναρωτιόμαστε  ποια είναι στα αλήθεια η σχέση του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ του Δήμου μας με τους ΑΡΙΘΜΟΥΣ . Ο  Ισολογισμός δεν απεικονίζει μόνο την οικονομική λειτουργία του Δήμου αλλά ,μέσα από τα νούμερα, δείχνει αν αυτή η οικονομική λειτουργία έλυσε και τα προβλήματα των δημοτών μας.

Και αυτό είναι βέβαια ένα  μεγάλο ερώτημα…